Over Ons

Stichting Kompassie is een onafhankelijk informatie- en steunpunt voor mentale gezondheid. Bij Kompassie werken ervaringsdeskundige vrijwilligers die graag met u in gesprek gaan. Ook zet Kompassie zich in voor de collectieve belangenbehartiging van de GGz-doelgroep in Den Haag.

vrouw met hoed

Kompassie is er voor iedereen met een psychische kwetsbaarheid, ook staan wij klaar voor direct betrokkenen. Kompassie heeft informatie, kennis en ervaring in huis die u kunnen ondersteunen bij het maken van keuzes of het aanpakken van situaties die lastig voor u zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van behandeling, de WMO, sociale contacten, wonen, leren, financiën, werken en nazorg.

De vrijwilligers helpen u graag en geduldig op de goede weg. Doordat zij zelf ervaring hebben met de GGz kunnen zij zich goed in uw situatie inleven en meedenken. Bij Kompassie kunt u met uw verhaal terecht. Hiervoor wordt de tijd genomen. 

Wat maakt Kompassie bijzonder?

  • De ondersteuning is gratis
  • U kunt zonder afspraak langskomen
  • Iedereen met een psychische kwetsbaarheid is welkom
  • (Ervarings-)deskundigen helpen u graag