Organisatie

Medewerkers

De uitvoerende werkzaamheden van Kompassie worden verricht door (ervaringsdeskundige) vrijwilligers. Zij worden hierin ondersteund door een klein maar zeer betrokken team van beroepskrachten. De begeleiding en coördinatie door de beroepskrachten is erop gericht de vrijwilligers in staat te stellen hun taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

 • Jacqueline van den Bos, directeurtafel raam
 • Hatice Duran, werkbegeleider
 • Mieke Groenendijk, werkbegeleider
 • Jacqueline Janssens, werkbegeleider
 • Miranda Vogel, projectmedewerker
 • Henriëtte van de Pol, coördinator belangenbehartiging
 • Rita van Maurik, coördinator mantelzorg GGz
 • Denise de Weerd, coördinator cliëntondersteuning WMO

Klik hier voor de contactgegevens van de betreffende medewerker.

Kompassie is een stichting, zij wordt bestuurd door een stichtingsbestuur bestaande uit:

 • Lan Nie Tan, voorzitter
 • Jaap Smit, secretaris
 • Henk Bosma, penningmeester
 • Aldo Hoogervorst, bestuurslid
 • Elly Spoelstra, bestuurslid

Inhoudelijk jaarverslag

Sinds haar oprichting in 1998 stelt Kompassie jaarlijks een jaarverslag op waarin haar activiteiten kwalitatief en kwantitatief worden verantwoord. Hierin wordt ook het beleid voor de komende periode beschreven. Het laatste jaarverslag is hier te downloaden: Jaarverslag Kompassie 2014

Financiële jaarverantwoording

Tevens stelt Kompassie jaarlijks een jaarrekening op. De laatste jaarrekening is hier te downloaden: Kompassie jaarrekening 2014