Hersteltraining

Kompassie streeft er naar een hersteltraining aan te kunnen bieden aan vrijwilligers die reeds zijn verbonden aan Kompassie of aan mensen die de ambitie hebben zich na deze training in te gaan zetten voor Kompassie.

Doel

Het doel van de cursus ‘Werk maken van herstel’ is om (ex-)cliënten kennis te laten maken met het begrip Herstel en inzicht te laten krijgen in hun eigen herstelproces en welke factoren bevorderend zijn en welke belemmerend werken. Leren wat jouw eigen ervaringskennis is, hoe je die kunt inzetten en hoe je van iets negatiefs wat positiefs kan maken.

Doelgroep

De cursus is met name bedoeld voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, die langere tijd in aanraking zijn (geweest)  met zorg van de GGz of andere hulpverleningsinstanties.

Cursusopbouw

2015-06-23 13.19.43
De cursus richt zich eerst op jezelf en je eigen ervaring en vervolgens op wat je hiermee kunt in de buitenwereld. Globaal is de cursusopbouw als volgt:

  • Je eigen verhaal vertellen aan de groep
  • Wie of wat heeft je vooral geholpen bij je herstel?
  •  Wat wil je van je verhaal naar buiten brengen?
  • Hoe wil je je verhaal naar buiten brengen?
  • Wat wil je praktisch (met je verhaal) gaan doen ten behoeve van de doelgroep?
  • Wat heb je hiervoor nodig?

De cursus bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten van telkens 3 uur, en wordt gegeven in het pand van Kompassie.

Wat is Herstel?

“Herstel is een intens persoonlijk, uniek proces van verandering in iemands houding, waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden en/of rollen. Het is een manier van leven, van het leiden van een bevredigend, hoopvol en zinvol leven met de beperkingen die de psychische klachten met zich meebrengen. Herstellen betreft het ontgroeien van de catastrofale gevolgen van een psychiatrische aandoening en de ontwikkeling van een nieuwe betekenis en een nieuw doel in iemands leven.”(Anthony, 1994)

Door wie wordt de cursus gegeven?

p003_0_00_01
Marline Brink is ervaringsdeskundige en begeleidt de cursus in Leiden en Den Haag. Op haar website www.brinkbrightlife.nl vind je haar missie en inspiratie.

Waarom zou je meedoen aan deze cursus?

Uitgangspunt is dat je je na de training gaat inzetten voor de doelgroep. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting, belangenbehartiging, het begeleiden van een lotgenotengroep, deelnemen aan een werktafel van het MSS Den Haag,  vrijwilligerswerk in het steunpunt. Aan het eind van de cursus heb je een beter zicht op je eigen kwaliteiten en de mogelijkheden om deze in te zetten voor de doelgroep.

Interesse?

Wil je meer weten en/of je alvast aanmelden voor de eerstvolgende cursus, neem dan contact op met Hatice Duran of Mieke Groenendijk, via (070) 427 32 40 of info@kompassie.nl