Mantelzorgondersteuning GGz

Kompassie komt op voor de belangen van Haagse burgers met een psychische kwetsbaarheid én hun naasten. Familieleden en naastbetrokkenen van iemand met een psychische kwetsbaarheid, en met name de mantelzorgers, hebben immers een zware taak op hun schouders rusten.

Zij vormen een specifieke groep binnen de mantelzorgers, met eigen behoeften. Naast zorg vanuit genegenheid en vanzelfsprekendheid, leveren zij ook vaak zorg omdat er nu eenmaal niemand anders beschikbaar is of getolereerd wordt door degene die de zorg nodig heeft. De voortdurende zorg, de noodzaak altijd maar alert te blijven, de onvoorspelbaarheid, maar ook de onmacht en het verdriet, kosten veel tijd en energie. Het is moeilijk om grenzen af te bakenen. Dat alles gaat vaak ten koste van de tijd die men voor zichzelf zou willen hebben.

Om meer aandacht en ondersteuning te kunnen bieden aan de mantelzorgers GGz, heeft Kompassie een coördinator en medewerker mantelzorg GGz in dienst: Rita van Maurik en Esther van der Meer.

Mantelzorgondersteuners GGz kunnen bij Rita of Esther terecht voor een luisterend oor, ondersteuning, begeleiding, informatie en advies. Het maakt niet uit of degene om wie zij zich zorgen maken in behandeling is bij een GGz-instelling of niet.

Spreekuren voor Mantelzorgers GGz

Rita is op de maandagen en de donderdagen aanwezig bij Kompassie. U kunt een afspraak met haar maken via r.vanmaurik@kompassie.nl of via 06 – 250 35 269.

Esther is op de maandagen, dinsdagen en afwisselend op de woensdagen of donderdagen bij Kompassie aanwezig. U kunt een afspraak met haar maken via e.vandermeer@kompassie.nl of via 06 – 13 44 77 81.

Op de dinsdag- en vrijdagmiddag is familiecoach Christel Steenbergen beschikbaar, tussen 13:00 – 16:00 uur. U kunt een afspraak met haar maken via info@kompassie.nl of (070) 427 32 40.

Op de dinsdag- en woensdagavond komt familiecoach Marjon Doorschodt desgewenst bij u thuis, tussen 18:30 – 20:30 uur. U kunt een afspraak met haar maken via info@kompassie.nl of (070) 427 32 40.

Training tot familiecoach

De basistraining familiecoach GGZ is ontwikkeld door stichting Kompassie. Doel van de training is het opleiden van naastbetrokken vrijwilligers tot familiecoaches GGz. Na afloop van de training weten zij hun eigen ervaringen op professionele en deskundige wijze in te zetten, zodat zij mantelzorgers GGz die aankloppen bij Kompassie kunnen ondersteunen, begeleiden en weer in hun kracht zetten.

De training is al drie maal eerder gegeven. Uitgebreide informatie over deze training is te vinden in de flyer Training Familiecoach GGz

De eerstvolgende training wordt gegeven in het gebouw van Kompassie, op maandag 5 november 2018, maandag 19 november, maandag 3 december, maandag 17 december, maandag 7 januari 2019 en maandag 21 januari. Telkens tussen 14:00 – 17:00 uur.

Als je interesse hebt en/of eerst meer informatie wenst, neem dan contact op met Rita van Maurik, via  r.vanmaurik@kompassie.nl of telefonisch via 06 – 250 35 269. Zij kan je ook in contact brengen met familiecoaches GGZ die de training hebben gevolgd, en die met alle plezier vertellen over hun ervaringen.

 

Lees hier het interview in de Stadskrant van januari 2018, met een Mantelzorger GGz, in gesprek met Rita. Klik op onderstaande link en blader door naar bladzijde 8: http://multimedia-denhaag.nl/extern/bladerbare-pdf/stadskrant/2018/nr01/index.html