Mantelzorgondersteuning GGz

NaamloosKompassie komt op voor de belangen van Haagse burgers met een psychische kwetsbaarheid én hun naasten. Familieleden en naastbetrokkenen van iemand met een psychische kwetsbaarheid, en met name de mantelzorgers, hebben immers een zware taak op hun schouders rusten.

Zij vormen een specifieke groep binnen de mantelzorgers, met eigen behoeften. Naast zorg vanuit genegenheid en vanzelfsprekendheid, leveren zij ook vaak zorg omdat er nu eenmaal niemand anders beschikbaar is of getolereerd wordt door degene die de zorg nodig heeft. De voortdurende zorg, de noodzaak altijd maar alert te blijven, de onvoorspelbaarheid, maar ook de onmacht en het verdriet, kosten veel tijd en energie. Het is moeilijk om grenzen af te bakenen. Dat alles gaat vaak ten koste van de tijd die men voor zichzelf zou willen hebben.

Om meer aandacht en ondersteuning te kunnen bieden aan de mantelzorgers GGz, heeft Kompassie een coördinator mantelzorg GGz in dienst, in de persoon van Rita van Maurik. Rita werkte voorheen als familievertrouwenspersoon bij Parnassia, en is zelf familie-ervaringsdeskundige.

Mantelzorgondersteuners GGz kunnen bij Rita terecht voor een luisterend oor, ondersteuning, begeleiding, informatie en advies. Het maakt niet uit of degene om wie zij zich zorgen maken in behandeling is bij een GGz-instelling of niet.

Spreekuren voor Mantelzorgers GGz

Rita is op de maandagen en de donderdagen aanwezig bij Kompassie, en houdt spreekuur tussen 10:30 – 16:00 uur. U kunt een afspraak met haar maken via r.vanmaurik@kompassie.nl of via 06 – 250 35 269.

Op de dinsdag- en vrijdagmiddag is familiecoach Christel Steenbergen beschikbaar, tussen 13:00 – 16:00 uur. U kunt een afspraak met haar maken via info@kompassie.nl of (070) 427 32 40.

Op de dinsdag- en woensdagavond komt familiecoach Marjon Doorschodt desgewenst bij u thuis, tussen 18:30 – 20:30 uur. U kunt een afspraak met haar maken via info@kompassie.nl of (070) 427 32 40.

Training tot familiecoach

Op 16 december 2016 hebben de eerste 4 cursisten de basistraining Familiecoaches GGz met succes afgesloten. Deze basistraining is ontwikkeld door stichting Kompassie. Doel van de training is het opleiden van naastbetrokken vrijwilligers tot familiecoaches GGz. Na afloop van de training weten zij hun eigen ervaringen op professionele en deskundige wijze in te zetten, zodat zij mantelzorgers GGz die aankloppen bij Kompassie kunnen ondersteunen, begeleiden en weer in hun kracht zetten.

In april 2017 start er weer een nieuwe training. Uitgebreide informatie over deze training is te vinden in de flyer Training familiecoach GGz.

De training wordt gegeven in het gebouw van Kompassie, op donderdag 6 april, donderdag 20 april, woensdag 10 mei, woensdag 24 mei, woensdag 7 juni en donderdag 22 juni 2017. Telkens tussen 14:00 – 17:00 uur.

Als je interesse hebt en/of eerst meer informatie wenst, neem dan contact op met Rita van Maurik, via  r.vanmaurik@kompassie.nl of telefonisch via 06 – 250 35 269