Voorlichting aan derden

Kompassie verzorgt op aanvraag presentaties, workshops of gastlessen aan loketmedewerkers,
sociaal casemanagers, MBO- en HBO studenten in zorg en welzijn, politieagenten-in-opleiding, vrijwilligers die veel in contact komen met de doelgroep etc.

Onze voorlichtingsgroep bestaat uit tien vrijwilligers die zelf ervaring hebben opgedaan met de GGz en deze ervaring wensen in te zetten voor anderen. Zij hebben allen een hersteltraining gevolgd, waardoor zij inzicht hebben verkregen in hun eigen herstelproces, hebben geleerd wat hun eigen ervaringskennis is en hoe deze voor anderen kan worden ingezet.

Doelstellinginfohoek

Voorlichting over en door mensen met een psychische kwetsbaarheid dient meerdere belangen:

  • Burgers maken kennis met en krijgen een (reëler) beeld van wat mensen met een psychische kwetsbaarheid meemaken en hoe zij hiermee omgaan;
  • Professionals worden bewust gemaakt van hun gedrag en houding, en welk effect dit kan hebben op iemand met een psychische kwetsbaarheid;
  • De voorlichters zèlf doen relevante ervaring op welke hen sterkt in hun zelfvertrouwen en herstel.

Indien u geïnteresseerd bent in een voorlichting of hier meer over wilt weten, kunt u contact opnemen met Miranda Vogel, projectadviseur, via (070) 427 32 40 of m.vogel@kompassie.nl

Download hier de informatieflyer, om op te hangen of uit te delen: Voorlichtingsgroep Kompassie

Wilt u ons voorlichtingsteam komen versterken?

Neem dan eveneens contact op met Miranda Vogel, projectadviseur, via (070) 427 32 40 of m.vogel@kompassie.nl