Tweede lichting Familiecoaches GGz

Maandag 19 juni was de laatste bijeenkomst van alweer de tweede basistraining Familiecoaches GGz. Daarna ontvingen de cursisten hun certificaat, uit handen van Rita van Maurik, trainer en coördinator Mantelzorg GGz bij Kompassie.

Ook uit deze lichting staan alweer twee familiecoaches te popelen om voor Kompassie aan de slag te gaan. De derde zal zijn opgedane kennis en vaardigheden vooral gaan inzetten bij het Autisme Informatie Centrum (AIC), dat elke woensdagochtend spreekuur houdt bij Kompassie.

Dat betekent dat Kompassie straks vijf vrijwillige familie-ervaringsdeskundigen tot haar team mag rekenen. Zij zijn op diverse momenten in de week, óók in de avond, beschikbaar voor informatie en advies, emotionele en praktische ondersteuning aan familie en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid.