fbpx

Webinar ‘Onze ervaring helpt jou verder’

Bied net dat stapje extra in service voor jouw doelgroep met een hulpvraag en breng hen in contact met onze ervaringsdeskundigen. Kom op donderdag 17 juni van 15:30 tot 17:00 naar ons webinar ‘Onze ervaring helpt jou verder’!

Tijdens dit webinar ga je in gesprek met ervaringsdeskundigen en kun je hen alles vragen! Daarnaast zijn er professionals aan het woord van Kompassie, Senioren Collectief Haaglanden, Straat Consulaat en Voorall die je op een inspirerende wijze meer vertellen over onze organisaties en aanpak.

Wil je meer weten? Meld je nu aan via deze link.

Datum 17 juni 2021
Tijd 15.30 – 17.00 uur
Locatie Online via Zoom. Link: https://us02web.zoom.us/j/88611068023 

Wil je meer weten over de organisaties? Kijk dan op www.wijzijnervoorjoudh.nl.

Waar kun je met je vraag terecht?

Samen met de Servicepunten XL, Stek, Schroeder, Reakt en Stichting Anton Constandse hebben we een flyer gemaakt. Per stadsdeel staan daar de adressen, de openingsdagen en -tijden in van maatschappelijke organisaties waar je kunt aanbellen voor informatie en advies.

Aanbellen om een vraag te stellen of om een afspraak te maken werkt namelijk drempelverlagend en is een belangrijke aanvulling op telefonisch of digitaal contact.

Bekijk hier het overzicht van de locaties:

Terugblik familieavond ‘ADHD en naasten’

Leven met een naaste met ADHD betekent ‘never a dull moment’. Het gaat vaak anders dan gedacht. Wat is ADHD en hoe kun je hiermee omgaan als naaste?

Auteur: Anneke van Toor, familiecoach bij Kompassie

Donderdag 20 mei organiseerde Kompassie de online familieavond ‘ADHD en naasten’. Een ervaringsdeskundige en een professional van PsyQ ADHD bij volwassenen hebben meer verteld over ADHD en tips gegeven voor naasten.

Ervaringsdeskundige aan het woord

Omdat we werken met ervaringsdeskundigen, konden we uit eigen gelederen iemand vinden die bereid was zijn verhaal over ADHD te doen. John Koeman zet zich als vrijwilliger bij Kompassie in als familiecoach en deelde zijn eigen ervaring met ADHD én als naaste.

John liet zich al vanaf zijn jeugd leiden door wat hij leuk vond. Zich ergens voor inzetten lukte alleen bij interesse. In dat geval kon hij ook hyperfocussen. Hij wilde opvallen door kennis en volgde diverse academische studies. Hij vond veel leuk, maar als dat minder was, werd het een probleem om die vakken te halen. Hij leefde vooral in het moment.

De diagnose ADHD volgde na het beëindigen van een derde baan. John haakte af als hij routine en vaste patronen begon te ervaren. Dit ging samen met allergie voor controle. Op tijd komen was dan ook een probleem. Met medicatie kreeg hij meer greep op zijn impulsiviteit. Sandra Kooij als ADHD-specialist speelde een belangrijke rol in het onderkennen van de problemen en het hanteren daarvan.

Na enige tijd kreeg ook zijn vrouw de diagnose ADHD. Als naaste met zelf ADHD herkende hij dingen en kon ze benoemen. Daarnaast kon hij door gedrag te spiegelen, laten merken wat het met hem als partner doet. John merkte dat je heel concreet moet zijn. ‘Je luistert niet’, betekende in zijn geval: je laat niet merken dat je luistert. Dat had hij graag veel eerder begrepen.

Op de vraag of ADHD een smoesje kan worden, antwoordt hij dat niet alleen medicatie maar ook cognitieve gedragstherapie hem heeft geholpen ermee te leren leven. Je moet het niet wegstoppen. ADHD heeft namelijk ook mooie kanten: creativiteit, sterke overlevingsdrang… Toch kan niet iedereen er goed mee omgaan. John had tijdens de therapie veel aan de herkenbare kenmerken en ervaringen van anderen. De medicatie gaf vooral meer structuur.

Wat is ADHD?

Bij ADHD denken nog steeds veel mensen aan drukke, impulsieve kinderen. Dat ADHD bij volwassenen voorkomt, was tot een aantal jaren geleden grotendeels onbekend. Vroeger werd aangenomen dat kinderen er overheen groeien in de puberteit. Inmiddels weten we uit onderzoek dat dit niet juist is: 30-60% houdt klachten als volwassene. Er zijn drie subtypes ADHD:

 • ADHD, overwegend hyperactieve/impulsieve type. Bij dit type staat niet het aandachtsprobleem, maar het hyperactieve en impulsieve gedrag op de voorgrond. Er is te weinig remming, wat ook kan leiden tot verslaving: impulsief gedrag levert spanning op en kan gaan functioneren als zelfmedicatie, doordat het een zekere rust geeft.
 • Overwegend onoplettende type. Dit type werd voorheen ADD genoemd. Aandachtstekort en/of concentratieproblemen staan hierbij vaak op de voorgrond. Hyperactiviteit en impulsiviteit komen bij dit type ADHD vaak minder voor. Te veel remming zorgt bij dit type ADHD vaak voor getwijfel en vertraagde informatieverwerking.
 • Gecombineerde type. Bij dit type is er zowel sprake van hyperactiviteit en impulsief gedrag als problemen met aandacht en concentratie. In de volwassenheid hoeft de hyperactiviteit niet meer op de voorgrond te staan, maar is er wel sprake van voortdurende innerlijke onrust of gejaagdheid. Het gecombineerde type komt het meest voor.

Marian van Geest is werkzaam bij PsyQ ADHD bij volwassenen als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Ze vertelt dat ADHD een neurobiologische stoornis is. De prikkelgeleiding verloopt niet normaal, waardoor de rem niet goed werkt. Dit uit zich bijvoorbeeld fysiek in een hoog denktempo en emotioneel in impulsief gedrag.

Marian maakt met het Safren-model inzichtelijk hoe problemen ontstaan door hyperactiviteit, concentratieproblemen en impulsiviteit. Dat heeft negatieve invloed op het sociale vlak, opleiding en relaties, waardoor faalervaringen ontstaan die zorgen voor veel negatieve emoties als schaamte en schuldgevoelens.

Deze gevoelens kunnen leiden tot perfectionisme om te compenseren, wat weer veel stress oplevert. Het is daarom niet vreemd dat veel mensen met ADHD kampen met een laag zelfbeeld. Dit kan veel schade opleveren in de loop van de tijd.

ADHD en naasten

Leven met ADHD kan lastig zijn en gevolgen hebben in de relatie met naasten. Iemand met ADHD is soms overgevoelig voor kritiek, komt te laat of belooft iets maar komt het niet na. Naasten kunnen door dit alles snel overbelast raken. Ze nemen veel over of belanden in een hulpverlenersrol. Onbegrip vanuit de omgeving kan daarnaast voor isolatie zorgen, wat het nog moeilijker maakt.

Een belangrijk advies is om boosheid en niet-luisteren niet op jezelf te betrekken. Het is het gevolg van impulsiviteit. Zorg goed voor jezelf en neem niet alle taken op je. Zoek een luisterend oor en vraag betrokken te worden bij de behandeling, bv. door psycho-educatie.

Communicatie met iemand met ADHD is vaak lastig, maar het is wel erg belangrijk om het te verbeteren. Daarnaast is het belangrijk dingen duidelijke te bespreken en te benoemen. Ook in het verhaal van John kwam naar voren dat verhullende taal niet helpt. Structuur aanbrengen geeft overzicht. Een gezinskalender kan daarbij helpen.

Een vraag uit de groep is: wat kun je doen als je naaste geen hulp wil? Je kunt dat niet afdwingen, maar wel informatie aanreiken en zelf aangeven dat je er last van hebt. Wijs er ook op dat verandering/verbetering mogelijk is. Met behulp van medicatie is gedragsverandering gemakkelijker.

Het kan zijn dat medicatie in het begin een opgefokt gevoel geeft. Meestal gaat dat na verloop van tijd over, maar soms is het erg lastig in te stellen. Het kan ook veroorzaakt worden doordat je scherper ziet wat er allemaal verkeerd gaat/is gegaan in je leven, doordat je nu kunt focussen. Het is nodig hierin een balans te vinden.

Positieve kanten

Het is niet alleen maar kommer en kwel, ADHD heeft ook positieve kanten. Mensen met ADHD zijn vaak creatief, kunnen goed improviseren en out of the box-denken. Dit komt doordat de rechterhersenhelft dominant is. De behandeling van ADHD richt zich op het ontwikkelen van de linkerhersenhelft, omdat mensen met een dominante linkerhersenhelft meer in patronen en structuren denken.

Boekentips en links (pdf)

Vacature Coördinator hersteltrainingen Focus Zwolle

Focus Zwolle heeft een vacature voor Coördinator hersteltrainingen (24 uur). De coördinator geeft leiding aan een team van trainers en draagt zorg voor kwaliteit, continuïteit en ontwikkeling van het educatieve aanbod van Focus op Herstel.

Bekijk de vacature

Ik doe het zelf bij Kompassie

Nieuw bij Kompassie: Vanaf mei 2021 kunnen bezoekers zelf achter de computer aan de slag. Denk hierbij aan bankzaken, woning zoeken, brief schrijven enzovoort.

Iedere woensdag tussen 14.30 en 16.00 uur bij Kompassie

Neem voor meer informatie of om direct een afspraak in te plannen contact op via info@kompassie.nl of (070) 427 32 40

Vacature belangenbehartiger m/v  

Vind je het interessant om een goed beeld te krijgen van wat de gemeente Den Haag doet voor (psychisch) kwetsbare burgers? Houd je van lezen over de visie, projecten en onderzoek van de gemeente en van landelijk nieuws wat relevant is voor (psychisch) kwetsbare mensen? En spreekt het je aan om met vrijwilligers van Kompassie samen te bespreken wat je is opgevallen en welke vragen je zou willen stellen?

Wij zijn op zoek naar een:

Vrijwillige belangenbehartiger m/v

Over Kompassie

Kompassie is een stedelijk onafhankelijk steunpunt voor mentale gezondheid, voor Haagse burgers met een psychische kwetsbaarheid én hun naasten. Zo’n 70 ervaringsdeskundige vrijwilligers verbonden aan Kompassie. Zij worden in hun werkzaamheden ondersteund door een klein team van beroepskrachten.

Kompassie geeft aanvullende zorg vanuit het perspectief van de cliënt, hiermee onderscheidt zij zich van zorgaanbieders. Kompassie beidt ondersteuning aan individuele bezoekers en komt op voor de belangen van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Wij vragen

 • Je voelt je betrokken bij mensen met een psychische kwetsbaarheid, vanuit eigen ervaring en/of vanuit ervaringen in je directe omgeving;
 • Je hebt interesse in actuele ontwikkelingen en beleid rond psychisch kwetsbare mensen;
 • Je bent nieuwsgierig en flexibel inzetbaar, 4 tot 8 uur per week;
 • Je bent in staat veel leeswerk tot je te nemen: beleids- en projectplannen, onderzoeksrapporten, notities, etc.;
 • Je bent bereid door te vragen, door te zoeken naar aanvullende informatie en de nuance te zoeken
 • Je weet je objectief op te stellen, en je eigen mening ondergeschikt te maken aan het collectieve belang;
 • Je hebt geduld: je weet dat herhaling en het verloop van tijd van belang is om effect te zien van je inbreng;
 • Je kunt goed samenwerken;
 • Je weet je mondeling goed uit te drukken.

Wij bieden

 • Je krijgt inzicht in beleid en uitvoering rondom (psychisch) kwetsbare mensen en je leert van de onderlinge uitwisseling;
 • Begeleiding door de beroepskrachten van Kompassie;
 • Vrijwilligersvergoeding;
 • Ongevallen-, persoonlijke eigendommen-, rechtsbijstand en aansprakelijkheidsverzekering via de Haagse Polis

Reageren?

Als je interesse hebt, kun je voor meer informatie bellen of mailen met Henriëtte van de Pol, tel. 06 – 10809994 en e-mail h.vandepol@kompassie.nl. We zien je reactie graag tegemoet!

Psysalon ‘Mentorschap, bewindvoering & curatele’ | verslag

Maak je je zorgen over de financiële situatie van je naaste, nu of later? Geef je de financiële administratie uit handen of doe je het zelf? Maar wat als je er niet meer bent?

Maandag 19 april 2021 organiseerden Kompassie en Ypsilon een online Psysalon met als thema mentorschap, bewindvoering & curatele. Saskia van der Meer, vrijwilliger bij Ypsilon, interviewde Lisette van Doorne. Naast haar werk als beschermingsbewindvoerder, curator en mentor bij Stichting bewindvoering Nu voor Later, is Lisette actief als vrijwilliger bij Ypsilon en heeft ze persoonlijk ervaring met deze materie vanwege een psychosegevoelige naaste. Ze gaf veel waardevolle informatie.

Curatele, beschermingsbewind en mentorschap zijn verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf niet goed beslissingen kunnen nemen. Curatele is voor zowel financiële als persoonlijke beslissingen, bewind alleen financiële beslissingen en mentorschap beslissingen over zorg. Wisselen van curator of bewindvoerder kan altijd, maar kost wel geld i.v.m. dossieroverdracht.

Curatele

Dit is eigenlijk een soort voogdij en gaat over de persoon zelf. Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Curatele wordt altijd gepubliceerd in Centraal Curatele- en Bewind Register. In dat geval kunnen bijvoorbeeld ondoordachte aankopen teruggedraaid worden.

Bewind

Beschermingsbewind gaat over het vermogen en wordt altijd uitgesproken door de kantonrechter. Vaak wordt dit aangevraagd als familie de belangen niet meer kan of wil behartigen. Dit kan zijn vanwege leeftijd, of omdat het financieel beheer de relatie met de naaste te veel onder druk zet. Je kunt een beschermingsbewindregistratie aanvragen, zelfs achteraf, maar dat kost wel veel moeite.

Je kunt zelf een familie- of een professionele bewindvoerder kiezen. Het is verstandig een toekomstige bewindvoerder te bevragen op ervaring met psychoses, hoe hij aankijkt tegen informeren van familie en privacy. Het is fijn als familie op de hoogte te worden gesteld bij bijzondere situaties, zoals geen of juist te veel geld uitgeven. St. Bewindvoering Nu voor Later let daar op. De kosten voor één persoon zonder schulden zijn € 119,69 (incl. BTW) p.m.. Als dit een bezwaar is wegens laag inkomen, kan de bewindvoerder bijzondere bijstand aanvragen. De regels verschillen per gemeente.

De bewindvoering kan aangevraagd worden door de betrokkene zelf,  familie, een ggz-instelling of het OM (Openbaar Ministerie/ Officier van justitie). Als het verzoek via het OM loopt, komt de naam van de verzoeker niet op de beschikking te staan; dit om frictie met de naaste te voorkomen. Op de site staat precies welke documenten vereist zijn. Stuur zoveel mogelijk documenten mee.

Budgetbeheer is ook mogelijk. Dit is makkelijk te regelen, maar je kan makkelijk van het contract afkomen. Dit is een nadeel als de naaste periodes heeft dat hij geen hulp meer wil.

Als je weet dat je naaste waarschijnlijk niet verantwoordelijk om kan gaan met een erfenis, kan een erfdeel onder testamentair bewind worden gesteld in het testament bij de notaris. Je zorgt er dan voor dat je partner, kind, broer of zus hulp krijgt bij het beheren van een erfenis. In een brief kun je aangeven wat de wensen zijn t.a.v. de besteding van het geld. Lisette benadrukt dat broers en zussen in bescherming moeten worden genomen. Laat in het testament ook een afwikkelingsbewindvoerder benoemen,  bij voorkeur een notaris. Dit kan grote problemen voorkomen omdat de naaste vaak weigert te tekenen op momenten dat dit nodig is om zaken af te kunnen handelen.

Een Wajong-uitkering loopt door bij ontvangen vermogen, bij participatie/bijstand uitkering (van de sociale dienst) is een erfenis tot € 6000,- vrijgesteld en moet daarboven het vermogen opgegeten worden. Zaak is op tijd een nieuwe uitkering aan te vragen voordat het geld op is.

Ook kan gekozen worden voor onterven. Het bedrag kan dan geschonken worden in de vorm van een legaat van de omvang van het erfdeel of de legitieme portie. Belangrijk argument hiervoor is dat dit de broers en zussen ontlast! Lisette benadrukt nogmaals: Denk bij de keuzes aan de broers en zussen! Stel jezelf vragen over wat je precies geregeld wilt hebben en vraag advies. Dit kan ook bij Stichting Nu voor Later.

Mentorschap

Gaat over zorgbelangen en wonen en wordt vaak door familie vervuld. Mentorschap Nederland kan dit ook op zich nemen.  In dat geval is het eveneens te bespreken of de betreffende persoon ervaring heeft met psychoses. Een mentor heeft gezien zijn rol altijd inzage in het medische dossier, maar heeft geen beslissende stem.

Over de duur van het aanvragen van beschermingsbewind, curatele en mentorschap kan in coronatijd weinig gezegd worden. Het kan zowel voor bepaalde als onbepaalde tijd worden uitgesproken. Elke vijf jaar is er een evaluatie en ook kan de cliënt zelf bezwaar maken. Soms kan verzoek tot opheffing in goed overleg gehonoreerd worden, eventueel gedeeltelijk.

Meer informatie

Ypsilon

Stichting Nu voor Later

Rijksoverheid | curatele, bewind en mentorschap

Vereniging Mentorschap Netwerk Nederland


Ondersteuning naasten GGZ | Kompassie

Mantelzorgers GGZ kunnen terecht bij Kompassie voor ondersteuning in de vorm van een luisterend oor, begeleiding, informatie en advies. Deze ondersteuning wordt geboden door familie-ervaringsdeskundige familiecoaches van Kompassie, is kosteloos en er zijn geen wachtlijsten. Het maakt daarbij niet uit of uw naaste in behandeling is bij een GGZ-instelling of niet.

Voor het maken van een afspraak met een familiecoach kunt u een mail sturen naar mantelzorg@kompassie.nl. Of bel naar (070) 427 32 40 en vraag naar Esther van der Meer of Merel van Aardenne

 

Nieuwsbrief maart 2021

Het is alweer een jaar geleden dat wij plots de deuren van ons steunpunt een tijd moesten sluiten, wat een jaar! Gelukkig is Kompassie inmiddels al een aantal maanden geopend en weten de bezoekers ons goed te vinden. Vanaf 1 april 2021 is het steunpunt ook weer open op vrijdag.

Afgelopen maanden hebben we dan ook niet stilgezeten. Lees meer in onze nieuwsbrief, met onder andere de volgende onderwerpen:

 • Project online-offline
 • Kennismaking met onze nieuwe stagiaire
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning WMO
 • Hoe houd je contact met vrijwilligers in tijden van corona?
 • En meer…

De volgende keer direct de nieuwsbrief ontvangen? Vul hieronder uw e-mailadres in.

Inschrijven voor nieuwsbrief

Webinar ‘Naaste met verslaving’ | verslag

Naaste zijn van een verslaafde is niet makkelijk. Thema’s als schaamte, stigma, manipulatie, bedrog en vertrouwen zijn dagelijkse kost. Hoe geef je je eigen grenzen aan? Hoe ver ga je om je dierbare te helpen? En hoe zorg je ervoor dat je er zelf niet aan onderdoor gaat?

Ervaringsdeskundige aan het woord

Deze familieavond over een thema waar veel naasten mee worstelen begon met het ervaringsverhaal van Bärbel, een van onze ervaringsdeskundige vrijwilligers, over haar eigen ervaringen met verslaving. Volgens eigen zeggen ‘100 keer gevallen en 101 keer opgestaan’ weet zij inmiddels goudeerlijk te beschrijven wat de verslaving met haar deed én welke impact dit had op haar dierbaren. Verdrietige verhalen, maar innemend gebracht en altijd met een positieve twist. Ze was jarenlang verslaafd aan verdovende middelen. Haar moeder probeerde haar te redden en offerde alles op aan haar dochter. Toen Bärbel afgekickt was, kreeg haar moeder tijd om terug te kijken en realiseerde ze zich dat haar leven verloren was gegaan aan de verslaving van haar dochter, die uiteindelijk zichzelf gered had..… Dit bracht verdriet en boosheid met zich mee. De heling kwam pas veel later.

Bärbel stelt dat het vooral goed is om als naaste voor jezelf te zorgen. Het was beter geweest als haar moeder de verantwoordelijkheid meer bij haar had gelegd. Wat je niet kunt, moet je loslaten. Hoe moeilijk dat ook is.

Wat haar moeder goed deed, was dat ze haar dochter niet zoals anderen alleen zag als heroïnehoertje, maar haar bleef aanspreken op de persoon daarachter, die ze ondanks alles nog steeds zag. Zo stuurde haar moeder regelmatig spirituele boeken, ook in de periode dat Bärbel in het buitenland was. Dit heeft Bärbel altijd gewaardeerd.

Als naaste de verslaafde schuldgevoelens aanpraten heeft geen zin, die zijn er al genoeg. Bärbel adviseert naasten om de verslaafde eraan te blijven herinneren wie ze zijn. Laat je liefde voelen. Zie hun angst en verdriet en besef dat ze niet verslaafd willen zijn, maar alleen op die manier met deze gevoelens om kunnen gaan. Het was een mooi en kwetsbaar verhaal.

Professionele en/of informele hulp

Het tweede deel van de bijeenkomst werd gevuld door Lina Versteeg en Lana van der Meer, beiden werkzaam bij Brijder. Zij gaven een overzicht van de mogelijkheden om hulp en/of ondersteuning te krijgen. Er zijn vele vormen van professionele en/of informele hulp, in de vorm van ambulante begeleiding, huisarts, e-consulten, praatgroepen en infoavonden.

Brijder zelf richt zich nu nog alleen op de verslaafde. Er wordt inmiddels hard gewerkt om ook de naasten bij het proces te betrekken. De wachttijden zijn meestal kort. Er zijn allerlei mogelijkheden van nazorg, maar die zijn ambulant.

Het kan van levensbelang zijn de verslaafde naaste los te laten. Dat betekent in elke situatie iets anders. Kompassie kan ondersteunen in dit proces door de familiecoaches die de naasten een luisterend oor bieden en meedenken vanuit hun eigen ervaring.

Bärbel vult aan: “Zet de verslaving en niet de verslaafde buiten de deur en spreek dit duidelijk uit!”

Als naaste kun je:

 • Adviseren hulp te zoeken.
 • Samen een plan maken wat je zou kunnen doen.
 • Discussie vermijden als iemand onder invloed is!
 • Aangeven waar je grenzen liggen: wat kun je wel en wat kun je niet doen.

Financiële begeleiding kan helpen het normale leven weer op te pakken. Wees niet bang voor ‘ontzorgde verslaving’ aldus Bärbel. Een verslaafde heeft altijd zorg en angst.

Brijder geeft als uitsmijter mee: “Gun jezelf hulp!” Alleen al door mogelijkheden te helpen uitzoeken.

Start campagne ‘Onze ervaring helpt jou verder’

Donderdag 16 maart is de nieuwe campagne ‘Onze ervaring helpt jou verder’ van start gegaan. Vrijwilligers van verschillende organisaties vertellen hun verhaal, over het belang van vrijwillige cliëntondersteuning, maar ook hoe zij via de campagne hun verhaal naar buiten kunnen brengen. Vrijwilligers Sandra, Jolanda, Corry en Arnold werken namens Kompassie mee aan de campagne.

De campagne werd afgetrapt met een inspirerend lunchwebinar waarin onder meer gesproken werd over de meerwaarde van vrijwillige, onafhankelijke cliëntondersteuning (VOCO) en het succesvol betrekken van vrijwilligers bij de externe communicatie van je organisatie.

In Den Haag bieden vier Haagse vrijwilligersorganisaties gratis onafhankelijke cliëntondersteuning door ervaringsdeskundigen aan. Bij de campagne ‘Onze ervaring helpt jou verder’ hoort een nieuwe website: wijzijnervoorjoudh.nl. Hierop staat op overzichtelijke wijze het dienstenaanbod- en de contactgegevens van de vier vrijwilligersorganisaties voor onafhankelijke cliëntondersteuning vermeld.

Webinar ‘Help, mijn kind zit thuis!’ | Verslag

Kompassie organiseerde donderdag 18 februari een online familieavond in het teken van thuiszitters: kinderen die vastlopen op school, die dreigen thuis te komen zitten of dat al een tijdje doen en niet het onderwijs krijgen waar zij recht op hebben. Wat betekent dit voor deze kinderen? En voor de ouders?

Sprekers deze avond waren Angelique de Bruijn, Regiomoeder Zuid-Holland-West bij Mama Vita en ervaringsdeskundige op dit gebied, en Marieke Boon, thema-adviseur passend onderwijs bij Ouders & Onderwijs.

Luister naar de ouders! Zij zijn expert

Angelique de Bruijn is Regiomoeder Zuid-Holland-West bij Mama Vita en ervaringsdeskundige op dit gebied. Ze deelt haar ervaringen met twee thuiszittende kinderen: haar dochter (18) een half jaar en haar zoon (13) ongeveer drie jaar. Zij maakten een overstap naar een andere instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie omdat de hulpverlening niet liep en ze te maken kregen met een dreigende ondertoezichtstelling. Dit was een goede beslissing. Waar Angelique zich als ouder eerst als oorzaak van de problemen voelde aangewezen, zagen de hulpverleners hun kind nu wél echt. Ze kregen een begeleider voor een jaar en bouwden het schoolgaan heel langzaam op. De hulpverlening sloot aan bij het moment: wat heeft hij nú nodig. De druk werd er daardoor afgehaald. De deelnemers herkennen veel in wat Angelique vertelt. De persoon van de hulpverlener maakt erg veel uit. Veel hulpverleners beginnen op een punt dat je als ouders allang bent gepasseerd.

Hoewel Angelique veel medewerking van de school ervoer had zij toch, en vooral tijdens MDO’s, het gevoel alleen te staan tegenover professionals. Ook dit wordt door veel deelnemers herkend. De zoon van Angelique had tijdens zijn thuis-zit-periode contacten via de Thuiszitters Academie in Den Haag, zodat hij niet vereenzaamde. Angelique heeft zelf veel aan de Facebookgroep voor ouders van thuiszitters en de gesprekjes met de hulpverlener van haar zoon.

De boodschap aan professionals is: luister naar de ouders! Zij zijn expert. Niet alle kinderen passen binnen het huidige schoolsysteem. De druk om mee te gaan in het systeem is heel hoog en vraagt (te) veel van sommige kinderen. Opnieuw veel herkenning bij de deelnemers!

Onderwijs is niet passend als de ouders er niet achter staan

Het tweede deel van het webinar werd verzorgd door Marieke Boon, thema-adviseur passend onderwijs bij Ouders & Onderwijs. Allereerst maakt Marieke duidelijk wat het uitgangspunt was van Passend Onderwijs: voor elk kind moest passend onderwijs komen, waarbij goed wordt gekeken naar wat een kind nodig heeft. Het regulier en speciaal onderwijs werken daarbij samen in daarvoor opgerichte samenwerkingsverbanden. De scholen hebben zorgplicht en moeten de beste plek zoeken voor een kind. Die leerplicht geldt zolang het kind ingeschreven staat. Er moet een ontwikkelingsplan worden opgesteld waarin de doelen, de nodige middelen en het uitstroomprofiel worden vastgelegd. Het daaruit voortkomend handelingsplan moet door de ouders ondertekend worden.

Krijgt een kind een 5a-leerplichtontheffing vanwege ernstige problematiek, dan brengt dat vaak verlichting voor de ouders en het kind. Het nadeel is dat niemand meer zorgplicht heeft en het kind onzichtbaar wordt. Marieke pleit ervoor eerst goed te kijken wat de ouders en het kind nodig hebben en 5a alleen in te zetten als het echt niet anders kan. Daarbij kunnen de leerplichtambtenaar, Ouders & Onderwijs of een onderwijsconsulent adviseren.

Passend onderwijs wordt niet door iedereen als positief ervaren. Punten die door de deelnemers herkend worden zijn: niet nakomen van de zorgplicht, te veel bureaucratie, het argument ‘geen geld’, te veel betrokken professionals en een dreigende ondertoezichtstelling. Dit laatste wordt aangepakt en mag niet meer ingezet worden. Het argument dat er geen geld is klopt niet. De scholen krijgen voor elk kind budget. Als de zorgplicht niet nagekomen wordt, is het goed dit te melden bij de onderwijsinspectie. Uit wanhoop kopen ouders soms leergangen bij het LOI of het IVO, maar dat is niet nodig. Scholen kunnen dit ook inkopen, maar weten dit soms niet.

Marieke heeft als belangrijkste tip: zoek contact met ouders die in hetzelfde schuitje zitten. Zij kunnen tips geven en steun geven. Ten slotte: onderwijs is niet passend als de ouders er niet achter staan!


Over Kompassie

Mantelzorgers GGZ kunnen terecht bij Kompassie voor ondersteuning in de vorm van een luisterend oor, begeleiding, informatie en advies. De ondersteuning wordt geboden door familie-ervaringsdeskundige familiecoaches.

Kijk hier voor meer informatie of neem contact op met Esther van der Meer of Merel van Aardenne: mantelzorg@kompassie.nl / 070 427 32 40

 

Psysalon ‘Over leven met een suïcidale naaste’ | Verslag

Ieder jaar doen ongeveer 50.000 mensen in Nederland een poging tot zelfdoding. Mensen met ouders, partners, kinderen, broers, zussen, vrienden en collega’s. Deze naasten zien hun dierbare worstelen met het leven. En ze worstelen mee, leven met ongerustheid en angst, met zorgen en vragen.

Op 18 januari, Blue Monday, organiseerden Kompassie en Ypsilon de Psysalon met als thema ‘Over leven met een suïcidale naaste’. Ervaringsdeskundigen Koos de Boed en Corelia den Brok deelden hun ervaringen met suïcidale gedachten, hoe dit voor naasten is en hoe je hier als naaste mee om kunt gaan.

Koos de Boed: “Vanuit mij eigen ervaring ben ik mij gaan inzetten voor mensen die te maken hebben (gehad) met zelfdoding of suïcidale gedachten. Ik heb geleerd, uit mijn eigen ervaring, dat het praten hierover enorm kan opluchten. Het onbevangen in gesprek gaan met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt en zonder oordeel met je in gesprek gaat kan je een heel prettig en fijn gevoel geven. De herkenning en het begrip dat ik heb ervaren toen ik met lotgenoten in gesprek kwam bracht mij ruimte in mijn hoofd waardoor er plek ontstond voor andere gedachten.”

“Indrukwekkend, zonder al te veel ‘zwaarte’.”

Er was ruimte voor het gesprek, met elkaar, met naasten, en de mogelijkheid vragen te stellen die je niet aan je naaste durft te stellen. Vanwege de corona-maatregelen was de Psysalon online. Iedereen zat in zijn eigen huis, maar toch voelde de bijeenkomst intiem en dichtbij.

Tips

 • Wees open naar elkaar, zonder te moeten praten. Zonder te praten kun je er ook voor iemand zijn
 • Heb geen medelijden, maar mededogen: de gedachten en gevoelens mogen er zijn
 • Niet loslaten, maar op een andere manier proberen vast te houden. Zo voelt de ander de liefde wel, maar ga je er zelf niet aan onderdoor
 • Je bent nooit verantwoordelijk voor wat een ander doet

Boeken

Brochure

Ypsilon heeft onlangs de brochure ‘Leven met een suïcidale naaste’ uitgebracht. De brochure zit vol ervaringen, informatie en tips over hoe je je suïcidale naaste kunt ondersteunen. Over het taboe en de schaamte die over zelfdoding bestaan. Maar vooral over hoe je als naaste op de been blijft en van wie je daarbij hulp kunt krijgen.

Lotgenotengroepen

Het Suïcide Preventie Centrum organiseert lotgenotengroepen voor mensen met suïcidale gedachten, oa in Den Haag bij Kompassie. Ook is er een groep voor naasten. Nu alleen nog in Harderwijk, maar het Suïcide Preventie Centrum wil ook een groep voor naasten starten in Den Haag. Als je interesse hebt om deel te nemen, kun je dat hier aangeven.

Mantelzorgondersteuning Kompassie

Mantelzorgers GGZ kunnen terecht bij Kompassie voor ondersteuning in de vorm van een luisterend oor, begeleiding, informatie en advies. De ondersteuning wordt geboden door familie-ervaringsdeskundige familiecoaches van Kompassie. Het maakt niet uit of degene om wie je je zorgen maakt of voor wie je zorgt in behandeling is bij een GGZ-instelling of niet. De ondersteuning is kosteloos en er zijn geen wachtlijsten.

Neem voor het maken van een afspraak met een familiecoach contact opmet Esther van der Meer (06 – 13 44 77 81) of Merel van Aardenne (06 – 38 78 11 81). Of stuur een mail naar mantelzorg@kompassie.nl.