Op 9 november FF D’R UIT – toneelvoorstelling over mantelzorg GGz

Locatie: Theater De Nieuwe Regentes, Weimarstraat 63, Den Haag

Voorstelling FF D’R UIT haalt mantelzorgers uit de schaduw

Schaamte en schuldgevoel zorgen ervoor dat mantelzorgers vaak geen hulp durven te vragen, waardoor zij verstrikt raken in de zorg voor hun dierbare. Hierdoor kunnen mensen hun baan verliezen of zelfs in een depressie raken. De gemeente Den Haag en Stichting Kompassie geven aandacht voor dit probleem onder meer met de toneelvoorstelling FF D’R UIT.

De Gemeente Den Haag heeft aan theatermaker Guusje Eijbers gevraagd een theaterstuk te maken om begrip te kweken voor de vaak zware last van mantelzorgers, zodat zij meer steun krijgen op het werk en van familie en vrienden.

Wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg): “Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg en ondersteuning van hun dierbaren. Helaas krijgen zij niet altijd genoeg begrip en steun van hun omgeving. In Den Haag werken we aan een beter leven voor iedereen en iedere Hagenaar moet kunnen rekenen op de zorg of ondersteuning die men nodig heeft. Daarom is de mantelzorger van onschatbare waarde in onze samenleving.”

Guusje Eijbers heeft een tiental openhartige interviews afgenomen met mantelzorgers GGz die grote problemen hebben ondervonden met een dierbare voor wie ze zorgen. Deze mantelzorgers stonden model voor de personages die op 9 november in Theater De Nieuwe Regentes ten tonele verschijnen.

Guusje: “Dit waren soms zeer zware ontmoetingen waar flink wat emoties naar boven kwamen. Ik dacht dat ik niet zoveel wist van deze problematiek, maar gaandeweg de interview-sessies kwam ik tot de ontdekking dat ik er wel degelijk mee te maken heb gehad. En dat is precies waar het om draait: als het je zelf overkomt denk je al gauw, dat het zo erg nog niet is en reken je jezelf niet tot de categorie probleemgevallen.”

 

FF D’R UIT: ONVERWACHTE SPANNING EN HUMOR IN FAMILIEHOTEL

In de voorstelling FF D’R UIT maakt een groepje hotelgasten gebruik van een speciaal arrangement voor mantelzorgers, die er even tussen uit willen.

In het Texels hotel ‘Zonnegloren’ staat alles in het teken van de voorbereiding op het jubileum van de Helderse brandweer. De pianist stemt alvast de piano en er worden slingers opgehangen.

Tegen dit decor arriveert een aantal gasten, de mantelzorgers met elk een eigen verhaal die even willen genieten van de rust en de natuur van het eiland. De weersomstandigheden en een plotselinge verdwijning zorgen er echter voor dat de stemming omslaat.

In deze donkere komedie maken we o.a. kennis met een ouderpaar dat zorgt voor hun schizofrene zoon, een vrouw voor haar man met schizofrenie en Alzheimer en een moeder die worstelt met haar meerderjarige dochter met heftige borderline problematiek. Ze hebben allen een gedeelde zorg: de intense, alledaagse zorg voor een dierbare.

De personages en hun problematiek zijn gebaseerd op waargebeurde verhalen die door middel van interviews met de mantelzorgers zijn verkregen.

FF D’R UIT is een voorstelling geschreven door Rob van Dalen en Guusje Eijbers. Laatstgenoemde neemt samen met Michiel Varga de regie voor haar rekening.

Het theaterstuk is gemaakt in opdracht van de Gemeente Den Haag, in het kader van de viering van de Landelijke Dag van de Mantelzorg i.s.m. Stichting Kompassie. Stichting Kompassie is 15 jaar geleden opgericht om hulp te bieden aan kwetsbare psychische burgers van Den Haag én hun naasten. Die laatste groep wordt sinds 2016 begeleid door Stichting Kompassie in het kader van het project GGz mantelzorg.

Download hier de flyer, om te verspreiden of op te hangen: Flyer FF DR UIT

Theatervoorstelling FF D’R UIT

Datum en tijd: 9 november 2018, 20.15 uur
Locatie: Theater De Nieuwe Regentes (Weimarstraat 63, 2562 GR Den Haag)
Entree: € 5 (incl. 2 drankjes)

Reserveren : tickets

U bent welkom van maandag t/m vrijdag tussen 10:00 – 16:00 uur

U bent welkom van maandag t/m vrijdag tussen 10:00 – 16:00 uur

Dag van de mantelzorg

Op vrijdagavond 9 november gaat de voorstelling ‘Effe ‘dr uit’ in première –  in theater De Nieuwe Regentes – speciaal voor Mantelzorgers GGz

Bijeenkomst Angst

Op dinsdag 23 oktober alweer de 3e informatiebijeenkomst over Angst – in samenwerking met Indigo Preventie – meld u nu alvast aan

U kunt ook bij Kompassie terecht voor het maken van een Crisiskaart

U kunt ook bij Kompassie terecht voor het maken van een Crisiskaart

Kompassie te water

Diverse collegeraadsleden van Den Haag konden donderdag 13 september in een rondvaartboot van de Ooievaart kennismaken met enkele organisaties van het Platform Zorgvrijwilligers, waaronder Kompassie. Iedere organisatie had zijn eigen opstap- en afmeerplek op de grachtenroute; die van Kompassie was heel chique bij het Hilton hotel.

Eenmaal aan boord heeft Jacqueline van den Bos (directeur) het gezelschap uitgelegd waar Kompassie voor staat en wat wij doen, maar vooral wat wij als Kompassie betekenen voor duizenden inwoners van Den Haag met een GGz achtergrond. Zij heeft in haar uitleg ook een nieuw woord geïntroduceerd waar de collegeleden specifiek naar vroegen: onderlast. “Er zijn mensen met problemen die overlast veroorzaken. De cliënten van Kompassie zijn mensen met problemen die geen overlast veroorzaken, maar onderlast!”

Na Jacqueline kwam onze vrijwilliger Tony aan het woord:  hij vertelde hoe hij zijn vrijwilligerswerk als ervaringsdeskundige op het steunpunt ervaart, wat hij zelf heeft beleefd met zijn aandoening en hoe hij bij Kompassie  terecht is gekomen; over de positieve ongedwongen sfeer op de werkvloer van het steunpunt. En natuurlijk dat de vrijwilligers altijd samen proberen om de problemen van onze cliënten op te lossen. Ieder met zijn eigen achtergrond en ervaring en dat juist dát de kracht is van ons succes.

Daarna was het de beurt aan Esther, medewerker mantelzorg GGz. Zij gaf de collegeleden uitleg over de mantelzorgers GGz en de problemen waar deze groep mee te maken kan krijgen. Zij heeft hen verteld dat het voor familieleden en naastbetrokkenen erg zwaar is om zorg te dragen voor iemand met een psychische aandoening. Dat het voor mantelzorgers erg moeilijk is om grenzen af te bakenen en dat zij daardoor vaak zelf in de problemen komen. En dat Kompassie de mantelzorgers in hun zware taak zou kunnen bijstaan met een luisterend oor, ondersteuning, begeleiding, informatie en advies.

Kompassie werkt mee aan ondersteuningsgroep Hotelouders

Op dinsdag 2 oktober 2018 start er in wijkcentrum Piet Vink voor de 4e maal een ondersteuningsgroep Hotelouders, voor ouders met een jongvolwassen kind (18+) dat nog thuis woont en waar ze problemen in de omgang mee ervaren. De jongvolwassene heeft weinig tot geen inkomen, geen dagbesteding, helpt niet mee aan huishoudelijke taken, gebruikt drugs al dan niet in combinatie met gameverslaving, heeft gedragsproblemen en heeft geen idee hoe de toekomst eruit moet zien. Over het algemeen wil de jongvolwassene zélf geen hulp.

In totaal 8 bijeenkomsten is er ruimte voor voorlichting over schulden, ontwikkeling jongvolwassenen, middelengebruik, huisvesting en hulpaanbod. Ouders kunnen onderling ervaringen uitwisselen en ervaringen delen. Samen met andere ouders die in dezelfde situatie zitten worden handvatten en ondersteuning geboden om de situatie te doorbreken en daarmee te verbeteren.

Ook Kompassie levert een bijdrage aan deze groep. Wij vertellen de ouders hoe wij hen én hun kind kunnen ondersteunen; door gesprekken met een ervaringsdeskundige familiecoach en/of door praktische ondersteuning in ons steunpunt.

Interesse? Neem dan contact op met Tineke Pannebakker t.pannebakker@xtra.nl of Suzanne Vink s.vink@xtra.nl of bel naar (070) 205 25 40.

Download hier de flyer: Flyer Hotelouders oktober 2018

Kompassie in promofilm Onafhankelijke Cliëntondersteuning

De gemeente Den Haag wenst meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden van de Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wmo in Den Haag.

Cliëntondersteuners zijn te vinden op de servicepunten XL, daarnaast bieden een aantal organisaties voor specifieke doelgroepen deze vorm van cliëntondersteuning: Stichting Voorall (mensen met een beperking), de ANBO (ouderen), het Straatconsulaat (dak-/en thuislozen) en Kompassie (mensen met een psychische kwetsbaarheid).

Kompassie is gevraagd om mee te werken aan een promotiefilmpje voor de Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wmo. Eind maart vonden de opnames plaats bij Kompassie, waarin Ertugrul Aydin vertelt over de steun die hij bij Kompassie heeft gekregen. Tevens komt Fikri Zarrad aan het woord, werkzaam bij servicepunt XL Haagse Hout.

Via deze link kan het filmpje worden bekeken: https://vimeo.com/264598748/8109263c4d

Subsidieaanvraag Crisiskaart toegekend

Bij Kompassie kon u altijd al terecht voor ondersteuning bij het opstellen en onderhouden van een Crisiskaart. Maar het ontbrak ons aan (financieel) vermogen om deze dienst breed onder de aandacht te kunnen brengen bij álle Haagse burgers die hier baat bij kunnen hebben. Jammer, want wij zijn overtuigd van de meerwaarde van de crisiskaart. We zijn dan ook erg blij dat ZON MW ons het komende jaar financieel gaat steunen, opdat we de crisiskaart letterlijk goed op de kaart kunnen gaan zetten!

De kern van de crisiskaart is dat iemand een plan opstelt op het moment dat hij of zij helder voor ogen heeft wat wel en niet wenselijk is in geval van crisis. Zo houdt diegene zelf de regie over de situatie als hij of zij onverhoopt in een crisis terecht komt.

Met de subsidie van ZON MW willen we de bekendheid van de Crisiskaart binnen Den Haag vergroten, zowel bij inwoners van Den Haag die geholpen zouden kunnen zijn met een crisiskaart, als bij hun familie en naasten en bij behandelaren. Hopelijk leidt dit tot veel meer kaarten en kaarthouders dan nu het geval is.

Meer informatie over de crisiskaart: www.crisiskaart.nl

Start campagne ‘Ik wil meer …’

Vandaag is de ‘Ik wil meer..’ campagne van het Platform Zorgvrijwilligers Den Haag van start gegaan. Het Platform Zorgvrijwilligers bestaat uit 15 vrijwilligersorganisaties, die maatjesprojecten aanbieden in de stad voor diverse doelgroepen, zoals ouderen, eenzamen, zwerfjongeren, kwetsbare kinderen, mensen met psychiatrische problematiek e.d.

Kompassie is één van de deelnemende vrijwilligersorganisaties.

De campagne loopt tot woensdag 21 maart (met financiële steun van de gemeente) en is bedoeld om meer aandacht te krijgen voor dit soort vrijwilligerswerk.

Lees ook het artikel in het AD van zaterdag 17 maart.

Wil jij iemand tot steun zijn en/of een maatje worden? Bezoek de website van Platform Zorgvrijwilligers Den Haag en kijk welke organisatie jou past.

Of mail naar info@platformzorgvrijwilligers.nl

Het belang van de crisiskaart

De afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt zodat iedereen in Nederland die een crisiskaart wil hebben, deze kan krijgen. Dit kleine opvouwbare kaartje met de omvang van een bankpas, dragen mensen bij zich die weten dat ze in een psychische crisis kunnen komen. Op het kaartje staat wat professionals of omstanders tijdens een crisis moeten doen, of juist niet. De crisiskaart zorgt ervoor dat mensen de juiste hulp krijgen en ze niet onterecht in een politiecel of isolatiecel terecht komen. Op dit moment hebben zo’n 1.500 mensen een crisiskaart op zak, maar de verwachting is dat dat vele duizenden meer gaan worden, aldus het Schakelteam Personen met verward gedrag.

Samen met de stichting Crisiskaart Nederland en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid werkt het Schakelteam aan het toegankelijker maken van de crisiskaart. De website crisiskaart.nl is hét loket. De kaart geeft een gevoel van veiligheid, mensen krijgen meer zelfvertrouwen en durven daardoor weer deel te nemen aan de maatschappij. Voorzitter Onno Hoes van het Schakelteam: “De crisiskaart geeft iemand die zich kwetsbaar voelt de regie terug over zijn of haar leven. Dat is belangrijk, iedereen moet mee kunnen doen in onze maatschappij. Daarnaast wordt het voor hulpverleners maar ook omstanders een stuk eenvoudiger om hulp te bieden; op de kaart staat immers hoe ze dat het beste kunnen doen”.

Meldingen politie

Het is belangrijk om te investeren in preventie en de crisiskaart is daarvoor een uitermate geschikt middel. In de praktijk blijkt dat het kleine kaartje kan helpen bij het voorkomen van een crisis of ervoor kan zorgen dat een crisis minder heftig is. Als meer mensen een crisiskaart hebben, zou dit wellicht een gunstig effect hebben op het elk jaar stijgende aantal E33 meldingen bij de politie. Elke gemeente in Nederland zou dan ook de crisiskaart moeten omarmen: zij kunnen zorgen voor een stukje financiering maar ook promotie van de kaart in buurthuizen, inloopcentra en sociale wijkteams.

Consulenten

De crisiskaart is bijzonder omdat het zorg (‘ik heb medicijn x nodig’) combineert met sociaal maatschappelijke elementen (‘bel mijn moeder en zorg voor mijn kat als ik opgenomen word’). Vaak weten zowel hulpverleners als omstanders niet goed hoe te handelen als iemand in een crisis raakt. Speciale consulenten helpen bij het opstellen van de crisiskaart en het -plan. Een behandelaar of huisarts ondertekent de afspraken. De in het crisisplan genoemde partijen moeten zich hieraan houden. De kaart én het plan vallen dan namelijk onder de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Iedereen met een psychische kwetsbaarheid maar ook mensen met een licht verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenafwijking of lichte dementie komen in aanmerking voor een kaart. Ruim 40% van de Nederlanders heeft ooit psychische klachten gehad. Daarnaast kunnen ouderen, een groep die door de vergrijzing snel toeneemt, ook baat hebben bij de crisiskaart.

Interview Stadskrant

In deze eerste Stadkrant van het jaar valt een mooi interview te lezen. Een mantelzorger GGz in gesprek met Rita van Maurik, coördinator mantelzorg GGz bij Kompassie.

Klik op onderstaande link en blader door naar bladzijde 8:

http://multimedia-denhaag.nl/extern/bladerbare-pdf/stadskrant/2018/nr01/index.html