Familieavond Verslaving | Kompassie

Vaak wordt de term ‘Verslaving’ gebruikt, maar is daar (nog) geen sprake van. Het gebruik kan echter wel al een stempel drukken op het dagelijks leven, niet alleen van de gebruiker, maar ook op de familie en naasten.

Op donderdag 8 december vindt een familieavond plaats die in het teken staat van Verslaving. De avond wordt begeleid door twee preventiedeskundigen van Indigo Preventie Haaglanden. Op een interactieve wijze krijg je informatie over verslaving en verslavende middelen:

  • Wanneer spreek je van een verslaving?
  • Wat weet je over de effecten en risico’s van alcohol en andere drugs?
  • Waar kan iemand terecht voor ondersteuning of behandeling?
  • Hoe ga je als directbetrokkene om met gevoelens als onmacht, woede en schaamte?
  • En waar kun je terecht als je zelf vragen hebt of op zoek bent naar ondersteuning?

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen. Er wordt eveneens informatie gegeven over de CRAFT (Community Reinforcement And Family Training). Deze training richt zich op empowerment van familie en naasten van mensen waarbij sprake is van problematisch middelengebruik of middelenafhankelijkheid.

Programma

18.15 uur Inloop met koffie en thee
18.30 uur Preventiedeskundigen van Indigo Preventie Haaglanden aan het woord
20.00 uur Afsluiting

Aanmelden

Aanmelden Familieavond Verslaving
Waar hebt u gehoord over deze bijeenkomst?