Familieavond Zorgmachtiging | Kompassie

Wat kun je doen als je je zorgen maakt over je naaste? Wanneer kun je een melding doen, hoe kun je een melding doen en wat gebeurt er met de melding?

Donderdag 23 juni 2022 organiseert Kompassie een familieavond in het teken van zorgmachtiging. Familievertrouwenspersonen Wim van Lierop en Pim Stumpe gaan met u in gesprek over uw ervaringen als familielid met de Wet verplichte ggz en in het bijzonder de zorgmachtiging.

Familie en naasten kunnen een procedure voor verplichte zorg opstarten wanneer zij zich zorgen maken om iemand. Zij kunnen een melding doen bij de zorgaanbieder wanneer de patiënt al zorg heeft, of bij de gemeente wanneer dit niet het geval is. De gemeente stelt in dit laatste geval een verkennend onderzoek in en beslist of ze de officier van justitie zal verzoeken een zorgmachtiging aan te vragen bij de rechter. Een zorgmachtiging is bedoeld om verplichte zorg te kunnen bieden over langere tijd: van 6 tot 24 maanden.

Sinds ruim twee jaar is de Wet verplichte ggz nu ingevoerd en hebben familieleden ervaringen opgedaan met gedwongen behandeling van hun naaste middels de crisismaatregel en de zorgmachtiging. Tijdens de bijeenkomst zullen Wim en Pim na een korte toelichting over de Wvggz met u in gesprek gaan over uw ervaringen en ingaan op uw vragen.

Als u nu al vragen heeft kunt u die ook van tevoren naar ons toe sturen zodat zij zich kunnen voorbereiden op uw vraag: mantelzorg@kompassie.nl 

Aanmelden