Inspiratiebijeenkomst Samenspel in de GGz

Locatie: PEP Den Haag, Riviervismarkt 2, Den Haag

PEP Den Haag en Kompassie organiseren de inspiratiebijeenkomst Samenspel in de GGZ op maandag 4 november van 12 tot 15 uur bij PEP. Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Mantelzorgers van een naaste met psychische problemen geven lange en intensieve zorg en hebben te maken met een wisselende zorgintensiteit. Uit onderzoek blijkt dat verschillende partijen (mantelzorger, persoon met psychische problemen, hulpverlener, rechterlijke macht en maatschappelijke omgeving) elkaar niet altijd optimaal steunen. Dit kan voor dilemma’s zorgen en brengt belangen teweeg die steeds weer met elkaar in balans moeten worden gebracht.

Deze bijeenkomst staat daarom in het teken van het gezamenlijk verkennen van wat de uitdagingen zijn binnen de samenwerking tussen in dit geheel en hoe wij dit samenspel kunnen versterken.

Kijk voor het volledige programma en meer informatie op de website van PEP.