Landelijk congres cliëntondersteuning 2021 | Movisie

De kracht van de inwoner centraal

De onafhankelijke cliëntondersteuner heeft als uitgangspunt om de eigen regie van inwoners te versterken. Daarbij staat eigenaarschap voorop: de inwoner is degene die achter het stuur zit. Uitgaan van de eigen regie en keuzes van de inwoner leidt tot duurzame oplossingen. Hoe zorg je er als cliëntondersteuner voor dat inwoners optimale regie ervaren en hun eigen kracht benutten? In hoeverre verwachten we dit van cliëntondersteuners? En hoe kijken inwoners hier tegenaan? Tijdens het landelijke congres cliëntondersteuning gaan we in op deze vragen.

Sinds 2015 kunnen inwoners vanuit de Wmo gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. De taken van een cliëntondersteuner, zoals de vraag verhelderen, informeren en adviseren, hebben als uitgangspunt om de eigen regie van inwoners te versterken. Dit betekent dat inwoners regie ervaren over alle domeinen van het eigen leven én alles wat naar eigen inzicht nodig is om een goed leven te leiden.

Tijdens het landelijke congres cliëntondersteuning 2021 gaan we in op het thema ‘de kracht van de inwoner centraal’. Samen zoeken we uit wat dit betekent voor gemeenten, hoe cliëntondersteuners daaraan bijdragen én hoe inwoners dat ervaren.

Voor wie

Voor cliëntondersteuners, gemeenten, inwoner- en cliënten(vertegenwoordigers) en andere geïnteresseerden die betrokken zijn bij cliëntondersteuning.

Tijd en locatie

Online op 18 november van 13.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie en aanmelden