Learn & Share: Webinar GGz en Sociaal Domein: Hoe werk je domein overstijgend samen? | Kenniscentrum Phrenos

  • 25 januari 2022 van 12.00 – 13.00 uur
  • Online
  • Geen kosten voor deelname
  • Organisatie: Kenniscentrum Phrenos
  • Schijf u in via het inschrijfformulier

Gezondheid, financiën, wonen, werk of zingeving: mensen met ernstige psychische problemen ervaren vaak knelpunten op meerdere vlakken. Er komen allerlei mensen en organisaties op hun pad, allemaal met de beste bedoelingen. Toch sluit hulp niet altijd goed aan. Hoe kan dit beter en wat is daarvoor nodig?

In de eerste bijeenkomst van deze reeks Learn & Share nemen we je mee in het instrument dat Kenniscentrum Phrenos ontwikkelt om samenwerking tussen ggz en sociaal domein zo vorm te geven, dat het positief bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen met ernstige psychische problematiek: de Regionale Quickscan Zorg en Sociaal Domein. We presenteren het instrument, nemen jullie op interactieve wijze kort mee in de verschillende onderdelen ervan en wisselen onderling successen en hobbels uit de dagelijkse praktijk uit. Na deze Learn & Share heb je nieuwe kennis en inzichten opgedaan over hoe je zo kunt samenwerken, dat hulp en ondersteuning wél aansluiten.

“Om te komen tot het concept van de Quickscan hebben we relevante kwaliteitskaders, zorgstandaarden en nieuwe inzichten geanalyseerd over dat wat nodig is om de kwaliteit van leven van mensen met ernstige psychische problematiek te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het rapport van Dannenberg over Beschermd ThuisOver de BrugNetwerkpsychiatrie en de generieke modules EPA, herstelondersteuning.”

Aanmelden