Live-Perspectiefsessie: Suïcidepreventie vanuit ervaringsdeskundig perspectief | MIND

 Met medewerking van Koos de Boed en vertegenwoordigers van relevante actoren. Meer informatie volgt.

Doe je mee? Klik hier