MIND-Perspectiefsessie ‘Versterking inbreng ervaringskennis bij regionale beleidsontwikkelingen’

De regio is steeds belangrijker geworden als kader voor beleidsontwikkelingen waar burgers met een psychische kwetsbaarheid mee te maken hebben. Dit maakt de versterking van een regionale infrastructuur voor collectieve belangenbehartiging en de inbreng van ervaringskennis op het niveau van de regio noodzakelijk.

Met medewerking van Nienke Boesveldt (Universiteit van Amsterdam) – en andere medewerkers van Lysias Advies.

Het Ministerie van VWS heeft recentelijk besloten om Lysias Advies de opdracht te geven in een aantal pilotregio’s uit te zoeken op welke wijze deze noodzakelijke versterking het beste plaats kan vinden. In deze Perspectiefsessie zal Nienke Boesveldt in een presentatie het plan van aanpak toelichten en met de deelnemers bespreken. Daarnaast doet zij, met haar UvA-team, onderzoek in verschillende regio’s onder cliënten van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De interviews onder cliënt-participanten worden uitgevoerd door duo’s van ervaringsdeskundigen en UvA-onderzoekers.

Aanmelden 

Meer informatie

Recente publicaties en activiteiten