Perspectiefsessie ‘Revolutionaire psychiatrie’ | MIND

Integrale psychiatrie is de combinatie van reguliere psychiatrie, met leefstijl (voeding, beweging, ontspanning, slaap, zingeving) en natuurlijke middelen (kruiden, vitamines, supplementen). Tevens worden mensen die buiten het CIP gebruik willen maken van complementaire behandelingen geadviseerd aan de hand van zorgvuldige kwaliteitscriteria.

In 2007 werd integrale geneeskunde binnen de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg (integrale psychiatrie) door het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) van Lentis geïntroduceerd. Sindsdien is er sprake van een gestage groei. Veel cliënten zijn enthousiast over het Centrum voor Integrale Psychiatrie (CIP) van Lentis in Groningen. Waarom? Marlieke de Jonge en Rogier Hoenders presenteren ter bespreking de werkwijze van het CIP.

De belangstelling voor integrale geneeskunde en integrale psychiatrie groeit, doordat het elementen bevat die steeds meer ingang vinden in de geneeskunde zoals samen beslissen, de patiënt centraal, een persoonlijke benadering, focus op gezonde leefstijl, positieve gezondheid en omdat het aansluit bij de tijdgeest. Een integrale benadering binnen de (geestelijke) gezondheidszorg is van belang, omdat deze mogelijk oplossingen biedt voor de hedendaagse problemen in de (geestelijke) gezondheidszorg. In de integrale psychiatrie wordt, naast reguliere behandelingen, veel aandacht besteed aan een gezonde leefstijl en wordt onder strikte voorwaarden een selectie van natuurlijke middelen toegepast.

Complementaire behandelingen worden niet aangeboden, maar patiënten die dat wensen krijgen wel advies aan de hand van kwaliteitscriteria. Het CIP heeft hiervoor een protocol opgesteld. Tevens wil het CIP de patiënt zo beschermen tegen kwakzalverij, misbruik en valse hoop. De methodiek staat in Nederland echter nog in de kinderschoenen en wordt daarom steeds vergezeld van wetenschappelijke evaluatie en onderzoek. Begin oktober 2020 kreeg de afdeling het keurmerk TOPGGz.

Meer informatie:

Klik hier om je aan te melden