Psysalon over Crisiskaart en Triadekaart

Kompassie, Laan 20, Den Haag

Met psysalon biedt familievereniging Ypsilon een vorm van voorlichting en ontmoeting, voor iedereen die betrokken is bij iemand met een kwetsbaarheid voor psychose.
De bijeenkomsten, georganiseerd volgens de formule van het Alzheimer- en Autismecafé, gaan over hoe je samen kunt werken als patiënt en mantelzorger aan herstel. Herstellen kan immers alleen met steun van de directe omgeving. De hervormingen in de zorg gaan hier vanuit. Van de eigen kracht van de patiënt en van de mogelijkheden van zijn netwerk, waaronder de mantelzorgers. Maar hoe doe je dat? Hoe pak je dat samen aan? Hoe hou je het gezellig?

De eerstvolgende psysalon heeft als onderwerp:

‘Crisiskaart, triadekaart’: welke kaart pakt u?

Er komen steeds meer hulpmiddelen beschikbaar waarmee mensen terugval kunnen voorkomen of gewenste hulp kunnen vastleggen. Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de verschillen. Deze avond worden crisiskaartconsulenten van Kompassie geïnterviewd. Vervolgens zal het gesprek verder gaan over verschillende instrumenten waaronder het verschil tussen de Crisiskaart, de hulpkaart, de triadekaart en dergelijke.

De psysalon wordt georganiseerd in het gebouw van Kompassie.

De bijeenkomst begint om 19.30u. De koffie en thee staan klaar vanaf 19.00u.

Een psysalon is voor cliënten, naasten, familie, hulpverleners en alle geïnteresseerden. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Wilt u meer informatie, neem contact op via emailadres mmarkx@ypsilon.org of bel op werkdagen tussen 10:00 – 16:00 uur op 088 000 21 20.