Start training Familiecoach GGz

Locatie: Kompassie, Laan 20, Den Haag

Op 19 november start de basistraining Familiecoach GGz weer. Deze training is ontwikkeld door Steunpunt Kompassie. Doel van de training is het opleiden van naastbetrokkenen, mantelzorgers GGz en verslaving, tot familiecoach GGz. Na afloop van de training weten de familiecoaches GGz en verslaving hun eigen ervaringen op professionele en deskundige wijze in te zetten, zodat zij mantelzorgers GGz die aankloppen bij Stichting Kompassie kunnen ondersteunen, begeleiden en weer in hun kracht zetten.

Inhoud training Familiecoach GGz

In module 1 t/m 3 komt theorie aan bod. In modules 4 en 5 gaan de familiecoaches GGz in opleiding aan de slag met Coachingsvaardigheden. Welke vaardigheden heb je daarvoor nodig, hoe gebruik je die? Welke rol spelen je eigen ervaringen hierbij? En hoe is het met jouw persoonlijke ontwikkeling als familiecoach GGz, welk inzicht heb je in je kwaliteiten, je valkuilen, uitdagingen? Ken je je allergieën?

In module 6, de laatste bijeenkomst, komen de verschillende typen mantelzorgers komen aan bod. Ben je mantelzorger uit vrije keuze of heb je die vrije keuze niet (gehad)? Voor de familiecoaches GGz is het belangrijk inzicht te hebben in de kenmerken van de verschillende typen mantelzorgers. De ondersteuning en begeleiding kunnen daar dan op afgestemd worden.

Na de succesvolle afronding van de training, staan de familiecoaches GGz aan het begin van een nieuwe carrière. Als startend familiecoach GGz wordt je niet zomaar in het diepe gegooid. Persoonlijke begeleiding en intervisie maken deel uit van het vervolgtraject.

Modules

Module 1.      Ervaringsdeskundigheid

Module 2.      Van eigen ervaringen via kennis naar deskundigheid I

Module 3.      Van eigen ervaringen via kennis naar deskundigheid II

Module 4.      Coachingsvaardigheden I

Module 5.      Coachingsvaardigheden II

Module 6.      De mantelzorger GGz als familiecoach

Data

19 november 2018

3 december 2018

17 december 2018

7 januari 2019

21 januari 2019

4 februari 2019

Telkens van 14.00 tot 17.00 uur.

 

Inschrijven voor de training kan bij Rita van Maurik, coördinator project Mantelzorg GGz: r.vanmaurik@kompassie.nl of via 06-25035269.