Webinar Naasten, privacy en goede zorg | LSFVP

Wanneer privacy goede zorg in de weg staat

Er is iets bijzonders aan de hand: ondanks alle afspraken en richtlijnen worden naasten nog steeds te vaak met privacy als argument niet in een crisissituatie betrokken. Dat kan en moet anders. Daarom én om het 10-jarig jubileum van de LSFVP te vieren organiseren zij op 10 november een rondetafelgesprek over naasten, privacy en goede zorg. Onder leiding van Cees Grimbergen geeft een aantal deskundigen hun visie op dit thema.

Met medewerking van:

  • Simone de Bruijn, Voorzitter cliëntenraad
  • Tom Rusting, Familie-ervaringsdeskundige
  • Leonard van Wijk, Zorgethicus
  • Belinda de Groof, Geneesheer-directeur
  • Saskia Vermeulen, Psycholoog
  • Wim van Lierop, Familievertrouwenspersoon

Schrijf u in voor het webinar via het aanmeldformulier. U krijgt voorafgaand aan de uitzending een herinneringsmail met hierin uw persoonlijke link om het webinar te volgen. U kunt tijdens de uitzending interactief deelnemen via de chat.

Aanmelden


‘Het is een tijd van contextueel werken’

Interview met Rob Jongejans

Door: Anneke Huson

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen bestaat 10 jaar. Rob Jongejans, directeur bestuurder, vertelt over de stichting, het familievertrouwenswerk en de positie van naasten van mensen met psychische problemen.

Hoe is het de stichting de afgelopen 10 jaar vergaan?

‘In 2003 stelde GGz Noord-Holland Noord voor het eerst een familievertrouwenspersoon aan. Het zaadje voor de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen is in 2007 geplant door Cisca Joldersma, Tweede Kamerlid van het CDA. Zij zorgde ervoor dat er een motie werd aangenomen dat er in iedere ggz-instelling een familievertrouwenspersoon beschikbaar moest zijn om naasten van psychiatrische patiënten te ondersteunen.

In 2011 zijn we hier in Utrecht van start gegaan. In 2020 is het familievertrouwenswerk wettelijk verankerd in de Wvggz. Met deze wet hebben naasten een belangrijke rol gekregen bij verplichte zorg. Een rol die niet altijd makkelijk in te vullen is. Zij hebben daarom recht op onze ondersteuning.

Wat maakt de familievertrouwenspersoon uniek?

Familievertrouwenspersonen zijn onafhankelijke ggz professionals, gespecialiseerd in het ondersteunen van naasten. Wij weten welke problemen je kunt tegenkomen als je een dierbare hebt met psychische problemen. De psychiatrie is voor heel veel mensen toch onbekend terrein. Wat kunnen ze verwachten als iemand wordt opgenomen? Wat gaat er gebeuren? Naasten hebben behoefte aan informatie en advies van iemand die onafhankelijk is en die ze begrijpt. Daarnaast zijn familievertrouwenspersonen bij uitstek in staat om situaties waarbij samenwerking in de triade is vastgelopen, vlot te trekken. We zijn gespecialiseerd in het bij elkaar brengen van mensen en het bij elkaar brengen van – vaak ogenschijnlijke – tegenstellingen.

Waar lopen naasten tegenaan?

Laat ik voorop stellen dat er de afgelopen tien jaar veel is verbeterd voor naasten van mensen met psychische problemen. Het feit dat zij een belangrijke rol kunnen spelen in het herstelproces van de patiënt wordt langzaam maar zeker gemeengoed. Er is veel meer erkenning voor dat de naasten een onderdeel van de oplossing zouden kunnen zijn. Het is een tijd van contextueel werken, samenwerking en netwerkpsychiatrie. Dat is niet alleen neergeslagen in de Wvggz, maar ook in de kwaliteitsstandaard Naasten, waarvan dit jaar een tweede versie is verschenen.

Maar er is nog een wereld te winnen. Samenwerking met naasten zou echt een onderdeel van de behandeling moeten worden. Vooral ook in crisissituaties. Het is onmenselijk dat veel patiënten alleen komen te staan tijdens een crisis. En ook voor de naasten zelf kan een crisissituaties natuurlijk traumatisch zijn.

Waarom een webinar over privacy?

Privacy is een van de belangrijkste thema’s in ons werk. Privacy kan een belemmering zijn om informatie met elkaar te delen, die nodig is voor het samenwerken in de triade. We willen tijdens dit webinar letterlijk met de verschillende partijen om de tafel gaan zitten. En dan bespreken wat voor de verschillende partijen in de praktijk de knelpunten en mogelijke oplossingen zijn. Hoe zouden we elkaar beter kunnen helpen, gericht op het herstel van de patiënt? Met inachtneming van de privacyregels, want die zijn natuurlijk heel belangrijk.

Vaak gaat het trouwens niet zozeer over privacy, maar over contact met elkaar aangaan, en over het serieus nemen van de positie van naasten.

Hoe zie je de stichting over 10 jaar?

Ik ben ervan overtuigd dat een contextgerichte aanpak in een vroeg stadium veel ellende kan voorkomen. Mijn droom is dat over 10 jaar iedereen die een dierbare heeft met ernstige psychische problemen bij ons terechtkan voor ondersteuning. Of die dierbare nu in behandeling is of niet.