Webinar Samen beslissen | Akwa GGZ

In het webinar spreken ervaringsdeskundige en naaste Nanette Waterhout, onderzoekster, psycholoog en poh-ggz Tessa Magnée en psychiater Michiel van den Oever over hun ervaring met Samen beslissen. Welke keuzes zijn er te maken en op welke momenten, wat helpt hierbij en wat wat maakt het soms ook lastig?

Door samen te verkennen wat écht past, halen patiënt en professional meer uit de samenwerking. Het draagt bij aan het vergroten van de kwaliteit van behandeling en de autonomie van de patiënt. Samen beslissen betekent onder andere dat patiënt, zorgprofessional en naaste samen kijken welke behandeling en ondersteuning past in de specifieke situatie. Ieders inbreng is gelijkwaardig, omdat iedereen expert is op het eigen terrein: de patiënt kent zichzelf het beste; naasten kennen de patiënt in goede en slechte tijden en de zorgprofessional is expert op zijn of haar vakgebied.

In het webinar spreken ervaringsdeskundige en naaste Nanette Waterhout, onderzoekster, psycholoog en poh-ggz Tessa Magnée en psychiater Michiel van den Oever over hun ervaringen met Samen beslissen. Welke keuzes zijn er te maken en op welke momenten, wat helpt hierbij en wat wat maakt het soms ook lastig? Uit eerder onderzoek van Akwa GGZ onder professionals blijkt onder andere dat 80% behoefte heeft aan meer ondersteuning bij Samen beslissen. Nieuw ontwikkelde hulpmiddelen worden ook in het webinar besproken.

Aanmelden