Gastvrouw of gastheer gezocht

Ter versterking van ons steunpunt zijn wij op zoek naar een vrijwilliger in de functie van:

Gastvrouw of gastheer

De functie

De gastvrouw of gastheer vervult een centrale rol in het steunpunt. Samen met de baliemedewerker vorm je het visitekaartje van Kompassie en zorg je voor een prettige ontvangst en sfeer. Je straalt rust en kalmte uit en hebt oog voor alle bezoekers die zich op dat moment in de ruimte bevinden.

Kompassie is van maandag t/m vrijdag geopend tussen 10:00 – 16:00 uur. Mensen kunnen zonder afspraak binnenlopen voor ondersteuning, anderen maken liever een afspraak.

Je wordt in je werkzaamheden ondersteund door een begeleider, zowel inhoudelijk als functioneel. Je verricht je werkzaamheden voor 2 of 3 dagdelen per week (09:45 – 13:15 uur of 12:45 – 16:15 uur) in het steunpunt van Kompassie.

Jouw taken

 • Een kennismakingsgesprek voeren met bezoekers die voor het eerst bij Kompassie komen (op verzoek van de baliemedewerker). Uitleggen wat Kompassie doet, achterhalen wat hun vraag/behoefte is, bespreken wat Kompassie voor hen kan betekenen en hier opvolging aan geven: terug melden bij de balie (steunpunt) of een afspraak inplannen bij één van de andere projecten (vrijwilligerscoaching, mantelzorgondersteuning, crisiskaart).
 • Indien de bezoeker niet aan het juiste adres is bij Kompassie doorverwijzen naar een andere organisatie, contactgegevens opzoeken en meegeven.
 • Bezoekers die met een korte eenvoudige vraag komen zelf helpen (op verzoek van de baliemedewerker). Voorbeelden: meelezen met een brief en uitleggen, een kopietje maken, assisteren bij het gebruik van de baliecomputers;
 • Een luisterend oor bieden aan bezoekers die langs komen voor mentale steun;
 • Een praatje maken met bezoekers die (lang) zitten te wachten, mits zij daar behoefte aan hebben;
 • Bezoekers desgewenst een 2e kopje koffie of thee aanbieden;
 • De ruimte schoon en opgeruimd houden.

Jouw profiel

Algemeen

 • Je bent bekend met psychische kwetsbaarheid, vanuit eigen ervaring of vanuit je directe omgeving;
 • Je bent voldoende hersteld om je eigen ervaring in te kunnen zetten ten behoeve van een ander, om een ander tot steun te zijn;
 • Je kunt zowel individueel als in teamverband werken;
 • Je houdt je aan afspraken en de medewerkers van Kompassie kunnen op je rekenen;
 • Je onderschrijft de missie en visie van Kompassie.

Functie specifiek

 • Je kan mensen zich welkom en op hun gemak laten voelen;
 • Je ziet er verzorgd en representatief uit;
 • Je bent geduldig, betrokken en invoelend;
 • Je beschikt over actieve luistervaardigheden;
 • Je stelt je naast de bezoeker op (als lotgenoot);
 • Je kan voldoende afstand houden en grenzen stellen in relatie tot bezoekers;
 • Je weet zo nodig bezoekers op een vriendelijke manier aan te spreken op hun gedrag (bijvoorbeeld bij luidruchtig telefoneren);
 • Je weet goed overzicht over de ruimte en de bezoekers te behouden;
 • Je beweegt rustig door de ruimte en straalt kalmte uit;
 • Je deelt met collega’s in voor- en nabespreking wat in het contact met de bezoekers van belang was;
 • Je pikt signalen op met betrekking tot behandeling en bejegening bij (GGz-) instellingen;
 • Je hebt kennis van de sociale kaart van Den Haag;
 • Je neemt deel aan de maandelijkse vrijwilligersvergadering.

Wij bieden

 • Begeleiding door de beroepskrachten van Kompassie
 • Vrijwilligersvergoeding;
 • Ongevallen-, persoonlijke eigendommen-, rechtsbijstand en aansprakelijkheidsverzekering via de Haagse Polis;
 • Introductietraining voor nieuwe vrijwilligers (3 dagdelen).

Reageren?

Indien je geïnteresseerd bent in deze vrijwilligersfunctie of hier meer over wilt weten, kun je contact opnemen met Hatice Duran of Ronald Bakker, begeleiders, via (070) 427 32 40 of h.duran@kompassie.nl / r.bakker@kompassie.nl

Download hier de volledige vacature tekst: Vrijwilligersvacature gastvrouw of gastheer