fbpx

Organisatie

Medewerkers

De uitvoerende werkzaamheden van Kompassie worden verricht door (ervaringsdeskundige) vrijwilligers. Zij worden hierin ondersteund door een klein betrokken team van beroepskrachten. De begeleiding en coördinatie door de beroepskrachten is erop gericht de vrijwilligers in staat te stellen hun taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

 • Jacqueline van den Bos, directeur
 • Ronald Bakker, begeleider
 • Jacqueline Janssens, begeleider
 • Lex van de Steenoven, begeleider
 • Afke van der Brug, begeleider
 • Miranda Vogel, projectadviseur
 • Henriëtte van de Pol, coördinator belangenbehartiging
 • Merel van Aardenne, medewerker mantelzorg GGz en PR/communicatie
 • Esther van der Meer, medewerker mantelzorg GGz
 • Justin Flipsen, projectmedewerker Wachttijdondersteuning

Klik hier voor de contactgegevens van de betreffende medewerker.

Bekijk hier het organogram: Organogram Kompassie

Bestuur

Kompassie is een stichting, zij wordt bestuurd door een stichtingsbestuur bestaande uit:

 • Lan Nie Tan, voorzitter
 • Elly Spoelstra, secretaris
 • Henk Bosma, penningmeester
 • Aldo Hoogervorst, bestuurslid
 • Hans de Jong, bestuurslid

Inhoudelijk jaarverslag

Sinds haar oprichting in 1998 stelt Kompassie jaarlijks een jaarverslag op waarin haar activiteiten kwalitatief en kwantitatief worden verantwoord. Hierin wordt ook het beleid voor de komende periode beschreven. De jaarverslagen zijn hier te vinden.

Financiële jaarverantwoording

Tevens stelt Kompassie jaarlijks een jaarrekening op. De jaarrekening is op te vragen via info@kompassie.nl