Mantelzorgondersteuning GGz

Kompassie komt op voor de belangen van Haagse burgers met een psychische kwetsbaarheid én hun naasten. Familieleden en naastbetrokkenen van iemand met een psychische kwetsbaarheid, en met name de mantelzorgers, hebben immers een zware taak op hun schouders rusten.

Zij vormen een specifieke groep binnen de mantelzorgers, met eigen behoeften. Naast zorg vanuit genegenheid en vanzelfsprekendheid, leveren zij ook vaak zorg omdat er nu eenmaal niemand anders beschikbaar is of getolereerd wordt door degene die de zorg nodig heeft. De voortdurende zorg, de noodzaak altijd maar alert te blijven, de onvoorspelbaarheid, maar ook de onmacht en het verdriet, kosten veel tijd en energie. Het is moeilijk om grenzen af te bakenen. Dat alles gaat vaak ten koste van de tijd die men voor zichzelf zou willen hebben.

Mantelzorgers GGz kunnen terecht bij Kompassie voor ondersteuning in de vorm van een luisterend oor, begeleiding, informatie en advies. De ondersteuning wordt geboden door familie-ervaringsdeskundige familiecoaches van Kompassie. Het maakt niet uit of degene om wie u zich zorgen maakt of voor wie u zorgt in behandeling is bij een GGz-instelling of niet. De ondersteuning is kosteloos en er zijn geen wachtlijsten.

Voor het maken van een afspraak met een familiecoach kunt u contact opnamen met Esther van der Meer, 06 – 13 44 77 81. U kunt ook een mail sturen naar info@kompassie.nl

Verhalen van mantelzorgers GGz

Lees hier het verhaal van Chantal.

In gesprek met de behandelaar

Op de website van Naasten in Kracht wordt in korte filmpjes getoond hoe je als naaste van iemand met psychische klachten ook zélf invloed hebt op hoe de gesprekken met een behandelaar verlopen. Bij het bekijken van de filmpjes kan de naaste zich afvragen welk alternatief  bij hem of haar zou passen.

Bekijk hier de filmpjes: https://naasteninkracht.nl/gesprekken-met-de-behandelaar-voorbeelden 

Training tot familiecoach

De basistraining familiecoach GGz is ontwikkeld door stichting Kompassie. Doel van de training is het opleiden van naastbetrokken vrijwilligers tot familiecoaches GGz. Na afloop van de training weten zij hun eigen ervaringen op professionele en deskundige wijze in te zetten, zodat zij mantelzorgers GGz die aankloppen bij Kompassie kunnen ondersteunen, begeleiden en weer in hun kracht zetten.

De training is al een aantal malen gegeven. Als u interesse heeft in de eerstvolgende training en/of eerst meer informatie wenst, neem dan contact op met Esther van der Meer, via e.vandermeer@kompassie.nl of telefonisch via 06 – 13 44 77 81. Zij kan u ook in contact brengen met familiecoaches GGz die de training hebben gevolgd, en die met alle plezier willen vertellen over hun ervaringen.

Zit er iets voor u bij?

Dit is de titel van de maandelijkse mailing die Kompassie verzendt naar mantelzorgers GGz. Een kort bericht, met de laatste nieuwtjes, activiteiten en initiatieven die er in en rondom Den Haag worden georganiseerd. Speciaal voor familieleden en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Omdat ze wel wat ondersteuning, afleiding en/of een luisterend oor kunnen gebruiken.

Wilt u deze mailing voortaan elke maand in uw mailbox ontvangen? Meld u dan hiervoor aan bij Esther van der Meer, via e.vandermeer@kompassie.nl

 

Lees hier het interview in de Stadskrant van januari 2018, met een Mantelzorger GGz, in gesprek met Rita van Maurik. Zij was tot 1 mei 2019 als coördinator verbonden aan het project Mantelzorgondersteuning GGz van Kompassie. Klik op onderstaande link en blader door naar bladzijde 8: http://multimedia-denhaag.nl/extern/bladerbare-pdf/stadskrant/2018/nr01/index.html