Mantelzorgondersteuning GGz

Kompassie komt op voor de belangen van Haagse burgers met een psychische kwetsbaarheid én hun naasten. Familieleden en naastbetrokkenen van iemand met een psychische kwetsbaarheid, en met name de mantelzorgers, hebben immers een zware taak op hun schouders rusten.

Zij vormen een specifieke groep binnen de mantelzorgers, met eigen behoeften. Naast zorg vanuit genegenheid en vanzelfsprekendheid, leveren zij ook vaak zorg omdat er nu eenmaal niemand anders beschikbaar is of getolereerd wordt door degene die de zorg nodig heeft. De voortdurende zorg, de noodzaak altijd maar alert te blijven, de onvoorspelbaarheid, maar ook de onmacht en het verdriet, kosten veel tijd en energie. Het is moeilijk om grenzen af te bakenen. Dat alles gaat vaak ten koste van de tijd die men voor zichzelf zou willen hebben.

Mantelzorgers GGz kunnen terecht bij Kompassie voor ondersteuning in de vorm van een luisterend oor, begeleiding, informatie en advies. De ondersteuning wordt geboden door familie-ervaringsdeskundige familiecoaches van Kompassie. Het maakt niet uit of degene om wie u zich zorgen maakt of voor wie u zorgt in behandeling is bij een GGz-instelling of niet. De ondersteuning is kosteloos en er zijn geen wachtlijsten.

Voor het maken van een afspraak met een familiecoach kunt u contact opnemen met Esther van der Meer op nummer 06 – 13 44 77 81.

U kunt ook een mail sturen naar mantelzorg@kompassie.nl

Verhalen van mantelzorgers GGz

Lees hier het verhaal van Chantal.

Zit er iets voor u bij?

Dit is de titel van de maandelijkse mailing die Kompassie verzendt naar mantelzorgers GGz. Een kort bericht, met de laatste nieuwtjes, activiteiten en initiatieven die er in en rondom Den Haag worden georganiseerd. Speciaal voor familieleden en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Omdat ze wel wat ondersteuning, afleiding en/of een luisterend oor kunnen gebruiken.

Wilt u deze mailing voortaan elke maand in uw mailbox ontvangen? Meld u dan hiervoor aan bij Esther via mantelzorg@kompassie.nl

Mantelzorgcafés GGz

Ongeveer 5 keer per jaar organiseert Kompassie speciaal voor de mantelzorgers GGz een mantelzorgcafé, waarin ontspanning en ontmoeting van gelijkgestemden centraal staan. Op deze avonden worden de mantelzorgers verwend met een lichte maaltijd en wordt er een gezamenlijke recreatieve activiteit aangeboden. Tussendoor en na afloop is er volop de gelegenheid of ervaringen te delen of informele wijze. Hou de agenda in de gaten voor de datum van het eerst volgende mantelzorgcafé.

Onderstaand filmpje geeft goed de sfeer van deze avonden weer:

Mantelzorgcafe 7 februari 2019

De kookworkshop bij Let's Cook Together in Rijswijk was een groot succes!

Geplaatst door Stichting Kompassie op Maandag 11 februari 2019