fbpx

Mantelzorgondersteuning GGZ

Kompassie komt op voor de belangen van Haagse burgers met een psychische kwetsbaarheid én hun naasten. Psychische problematiek raakt namelijk niet alleen de persoon zelf, maar ook partners, ouders, (volwassen) kinderen, vrienden, broers en zussen.

Naasten van iemand met een psychische kwetsbaarheid vormen een specifieke groep binnen de mantelzorgers, met eigen behoeften. Naast zorg vanuit genegenheid en vanzelfsprekendheid, leveren zij ook vaak zorg omdat er nu eenmaal niemand anders beschikbaar is of getolereerd wordt door degene die de zorg nodig heeft.

De voortdurende zorg(en), de onvoorspelbaarheid, het onbegrip van de omgeving, maar ook de onmacht en het verdriet kosten veel tijd en energie. Het is moeilijk om grenzen af te bakenen en gaat vaak ten koste van de tijd die men voor zichzelf zou willen hebben. Dit alles kan leiden tot lichamelijke en psychische klachten, maar ook gevoelens van eenzaamheid.

Ondersteuning naasten

Mantelzorgers GGZ kunnen terecht bij Kompassie voor ondersteuning in de vorm van een luisterend oor, begeleiding, informatie en advies. De ondersteuning wordt geboden door familie-ervaringsdeskundige familiecoaches van Kompassie. Het maakt niet uit of degene om wie u zich zorgen maakt of voor wie u zorgt in behandeling is bij een GGZ-instelling of niet. De ondersteuning is kosteloos en er zijn geen wachtlijsten.

Voor het maken van een afspraak met een familiecoach kunt u contact opnemen met Esther van der Meer (06 – 13 44 77 81) of Merel van Aardenne (06 – 38 78 11 81). U kunt ook een mail sturen naar mantelzorg@kompassie.nl

Familieavonden en mantelzorgcafés

Tien keer per jaar organiseert Kompassie speciaal voor mantelzorgers GGZ een familieavond. Deze avonden staan in het teken van informeren en ontmoeten van lotgenoten in een ontspannen sfeer. De mantelzorgers krijgen een lichte maaltijd aangeboden en er komt een spreker. Tussendoor en na afloop is er volop gelegenheid om ervaringen te delen op informele wijze.

Aan iedere familieavond is een thema verbonden. Deze thema’s worden gekozen naar aanleiding van wat de familiecoaches tegenkomen of waar de ggz-mantelzorgers behoefte aan hebben. Hiervoor zoekt Kompassie de samenwerking met andere organisaties op, om zo inhoud te geven aan de familieavonden. Denk hierbij aan Ypsilon of LSFVP (Landelijke Stichting Familie Vertrouwens Persoon).

Een aantal keer per jaar bestaat de familieavond uit ons eigen mantelzorgcafé. Op deze avonden staan ontspannen, ontmoeten en gezamenlijke activiteiten centraal.

Houd de agenda in de gaten voor de datum van het eerst volgende mantelzorgcafé. Benieuwd naar de sfeer tijdens deze avonden? Bekijk dit filmpje.

Verhalen van mantelzorgers GGZ

Chantal (25) groeide op met een vader die worstelde met borderline en verslaving. Ze was het middelste kind, met een oudere broer en een broertje dat na haar is geboren. In een gezin waar het vooral heel gezellig was met z’n vieren, als papa niet thuis was. Gelukkig was hij dat ook bijna nooit. Hij was altijd aan het werk…Vooral de spanning en onzekerheid waren zwaar. “Maar nog steeds mag niemand hem alcoholist noemen.” Lees verder.

Nieuwsbrief

Maandelijks verstuurt Kompassie de nieuwsbrief ‘Zit er iets voor u bij?’ naar mantelzorgers GGZ. Een kort bericht, met de laatste nieuwtjes, activiteiten en initiatieven die er in en rondom Den Haag worden georganiseerd. Speciaal voor familieleden en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid, omdat ze wel wat ondersteuning, afleiding en/of een luisterend oor kunnen gebruiken.

Wilt u deze nieuwsbrief voortaan elke maand in uw mailbox ontvangen? Vul dan hieronder uw e-mailadres in:

Inschrijven voor nieuwsbrief mantelzorg