Informatie- en Steunpunt

Wat biedt het Informatie- en Steunpunt?

Praktische ondersteuning

Ondersteuning bij het ordenen van (financiële) administratie en bij regelzaken op het gebied van wonen, participatie, inkomen of een WMO-aanvraag.

Informatie

Kompassie heeft een groot aantal folders over diverse onderwerpen op het gebied van behandeling, zorg en welzijn. U kunt deze gratis meenemen. Ook liggen er boeken, tijdschriften en brochures ter inzage.

Doorverwijzing en bemiddeling

De ervaringsdeskundigen kunnen u op weg helpen bij problemen en/of wegwijs maken binnen maatschappelijke en GGz instellingen in Den Haag.  Indien uw vragen of problemen specifiek van aard zijn kunnen wij u doorverwijzen naar de juiste instantie.  Indien nodig bemiddelen wij voor u.

Emotionele ondersteuning

Als u het even niet meer ziet zitten biedt Kompassie een luisterend oor. Wij kunnen uw problemen niet oplossen. Wij kunnen wel naar u luisteren en ervaringen uitwisselen.

Lotgenotencontactgroep

Via Kompassie kunt u in contact komen met lotgenoten. Kompassie biedt hiervoor de gelegenheid. Hierbij werkt Kompassie samen met diverse lotgenotenverenigingen.

Vrijwilligerscoaching

Het blijkt vaak lastig te zijn om geheel op eigen kracht antwoord te vinden op zingevingsvragen. De ondersteuning van een lotgenoot kan hierbij helpen. Deze coach denkt bijvoorbeeld mee bij het vinden en behouden van een geschikte vrijwilligersplek. Onze coaches nemen de tijd en steunen zo lang als nodig is.