Wat doen wij?

Als onafhankelijk informatie- en steunpunt voor mentale gezondheid in Den Haag, is Kompassie een zinvolle aanvulling op de bestaande organisaties. Kompassie werkt vanuit cliëntperspectief. De dienstverlening wordt geboden door ervaringsdeskundigen en richt zich op versterking en herstel van álle Haagse burgers met een psychische kwetsbaarheid én hun naasten.

Dit doen we op de volgende manieren

  • Informeren
  • Adviseren
  • Praktische ondersteuning
  • Emotionele ondersteuning
  • (Collectieve) belangenbehartiging

Enerzijds richten we ons op de individuele klant die voor ons zit en werken we nauw samen met alle GGz-partijen in de Haagse regio. Anderzijds proberen we volop de verbinding te zoeken met bijvoorbeeld welzijn, organisaties in de informele zorg en de gemeente. Op deze manier proberen we zichtbaar te zijn en op het netvlies te komen van alle relevante partijen in Den Haag, opdat we herkend worden als het expertisecentrum vanuit clientperspectief. Onze filosofie is om de belangen te behartigen vanuit de dialoog, onze ervaring en kennis, wij willen gekend worden als gelijkwaardige, serieuze en kundige gesprekpartner

Waar doen we dat?

Laan 20, 2512 GN  Den Haag

Daarnaast organiseert Kompassie spreekuren elders in de stad, zodat onze laagdrempelige dienstverlening in de eigen wijk te vinden is. Adressen en tijden zijn te vinden onder spreekuren.

Radio-interview

Beluister hier het radio-interview over Kompassie bij Den Haag FM.